Do tego celu została powołana Fundacja „Hereditas Pro Futuro”, której zadaniem jest troska o wielowiekowe dziedzictwo tego miejsca.

Aby wesprzeć prace renowacyjne można złożyć ofiarę na konto naszego klasztoru:

 

Klasztor oo. Dominikanów
ul. Dominikańska 25, 37-500 Jarosław

Bank PEKAO S.A. w Jarosławiu
47 1240 2571 1111 0000 3345 8775

z dopiskiem: „Renowacja”

Zapraszamy do zapoznania się z przeprowadzonymi pracami oraz bieżącymi remontami.