Zapraszamy na katechezy przygotowujące do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej: chrztu, eucharystii i bierzmowania.

Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii parafialnej lub u o. Piotra Geislera OP.