Zadaniem ministranta jest poznawać liturgię i nią żyć, służyć przy ołtarzu podczas Mszy św. i nabożeństw: – w niedzielę, – raz w tygodniu, – uczestniczyć w zbiórkach ministranckich raz w tygodniu.

Ministrant modli się i pracuje nad swoim charakterem oraz często przyjmuje komunię św. Kocha Boga i dla Jego chwały spełnia wzorowo swoje obowiązki. Jest przykładem dla innych i podobnie jak kapłan, stara się być niejako drugim Chrystusem. Podobnie jak on nosi białą albę, znak czystości i niewinności. . To tylko niektóre punkty wybrane spośród wielu, jakie cechują dobrego ministranta.

www.ministranci.jaroslaw.dominikanie.pl

Opiekun:

Jacek Dębski OP