Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 3 lata.

Program obejmuje spotkania łączące elementy wykładu, dyskusji i pracy w grupach.

Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest o. Jacek Dębski OP.

Młodzież ma też możliwość brania udziału w spotkaniach duszpasterstwa dedykowanych tylko dla ludzi w ich wieku (we Wtorki, godz. 18:00-20:00), a także na pozostałych spotkaniach w ciągu tygodnia.

Młodzież powinna przygotowywać się do sakramentu bierzmowania w parafii swojego miejsca zamieszkania (nie ma znaczenia administracyjne zameldowanie)

 

 

O SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA – ZOBACZ