Intencje online

Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji, to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy obdarzyć drugą osobę

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Wszystkie one ustępują jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.

Msze święte można ofiarować:

 • w intencji żywych np. prośba o jakąś łaskę lub o Boże błogosławieństwo: z okazji imienin, urodzin, rocznicy, może też to być intencja dziękczynna za otrzymanie jakiej łaski
 • w intencji zmarłych np. za Śp. Jana i zmarłych z rodziny Kowalskich o dar nieba

Ze względów organizacyjnych Intencje mszalne na Msze święte indywidualne godzinowe przyjmujemy wyłącznie w zakrystii. Nie ma możliwości zamówienia tego rodzaju Mszy świętych przez Internet.

Przez Internet przyjmujemy intencje mszalne na Msze święte:

 • indywidualne bezgodzinowe
 • zbiorowe
 • zbiorowe za zmarłych tzw. „roczne”
 • gregoriańskie

Aby zamówić intencję mszalną przez Internet prosimy napisać maila do o. Pawła Pobuty OP. W mailu należy KONIECZNIE podać RODZAJ INTENCJI MSZALNEJ oraz TREŚĆ INTENCJI, która ma być odczytana.

Ofiary przy okazji składania intencji mszalnych można przesłać na konto:
Klasztor OO. Dominikanów w Jarosławiu
Bank PEKAO S.A.
47 1240 2571 1111 0000 3345 8775
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Intencja mszalna”.

W naszym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej przyjmujemy pięć rodzajów intencji mszalnych:
 1. Indywidualna godzinowa – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać spośród dostępnych konkretny termin (datę i godzinę) odprawienia Mszy św. Taką intencję można zamówić wyłącznie w zakrystii, najlepiej bezpośrednio po każdej Mszy świętej.
 2. Indywidualna bezgodzinowa – jeden z ojców odprawia jedną Mszę św. w jednej intencji sobie powierzonej w konkretnym dniu bez podania konkretnej godziny. Można wybrać konkretną datę. Msza odprawiana jest za klauzurą bez udziału wiernych. Taką intencję można zamawiać w zakrystii i przez Internet.
 3. Zbiorowa – od niepamiętnych czasów nasz Zakon cieszy się przywilejem papieskim tzw. Mszy świętych konwentualnych, czyli całego klasztoru. Na mocy tego przywileju jeden z ojców odprawia jedną Mszę św., ofiarowując ją w wielu intencjach. Taką Mszę św. odprawiamy w dni powszednie i niedziele o godz. 18.00.
 4. Zbiorowe za zmarłych, tzw. msze św. „roczne” – jeden z ojców odprawia jedną mszę św. w intencji wielu zmarłych, których imiona zostały wypisane na kartkach wypominkowych. Taką msze św. sprawujemy w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 od listopada do października. Przed tą mszą św. o godz. 18-tej modlimy się na różańcu w intencji za zmarłych.
  Taką intencję można zamawiać w zakrystii, na kartkach wypominkowych złożonych w kościele i przez Internet do końca listopada.
 5. Gregoriańska – czyli trzydzieści następujących po sobie Mszy świętych sprawowanych przez ojców z naszego klasztoru przez kolejne dni. Można je ofiarować tylko za jednego zmarłego.Odprawiane są za klauzurą, w wewnętrznej kaplicy klasztornej bez udziału wiernych.
  Odprawiane są każdego dnia, ale nie mają wyznaczonej konkretnej godziny. Istnieje jednak możliwość, aby 15 Mszy świętych zostały odprawione w kościele z udziałem wiernych na mszach
  świętych indywidualnych, wtedy poszczególne daty ustalane są w miarę możliwości. Taką intencję można zamówić w zakrystii, najlepiej bezpośrednio po każdej Mszy świętej lub przez Internet podając przy zgłoszeniu swój numer telefonu do późniejszego kontaktu w celu
  wyjaśnienia szczegółów tej intencji.
Ile to kosztuje?

Dawniej dawano dziesięcinę z własnych dochodów, teraz dajemy „co łaska”. Dajemy na tacę – w ten sposób utrzymujemy kościół – możemy dzięki tej ofiarności dbać o jego wygląd i stan materialny. Kiedy prosimy o odprawienie Mszy św. zwyczajowo dołączamy ofiarę. Nie jest to zapłata za modlitwę. Msza św. jest za darmo – cenę zapłacił Chrystus. W ewangelii czytamy, że Pan Jezus jako ważne środki pomocy innym i tym żyjącym, i tym zmarłym wskazał na modlitwę, post i jałmużnę. Ofiara składana przy okazji zamawiania Mszy świętej jest taką jałmużną i ma wielką wartość duchową. Ma też naturalnie wielką wartość materialną, bowiem jest podstawowym źródłem utrzymania braci z klasztoru i konkretnym wyrazem odpowiedzialności za Kościół. Dzięki Waszej hojności jesteśmy w stanie się utrzymać, sprawować dla Was sakramenty, zapewnić posługę duszpasterską. Podstawą tego utrzymania jest właśnie stypendium mszalne. Za wszelkie więc złożone przez Was ofiary mszalne i na tacę serdecznie dziękujemy.