CHRZCIĆ oznacza „zanurzać” w wodzie. (Katechizm Kościoła Katolickiego).

Kto jest ochrzczony, zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2Kor 5,17). Chrzest określany jest także jako „obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym” (Tt 3,5) i „oświecenie”, ponieważ ochrzczony staje się „synem światłości” (Ef 5,8)

Imię otrzymane na chrzcie jest bardzo ważne, bowiem Bóg wzywa każdego po imieniu, w jego jedyności. Podczas chrztu chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele; może to być imię jakiegoś świętego, który będzie dla niego wzorem świętości oraz będzie wstawiał się za niego u Boga. (Katechizm Kościoła Katolickiego)

W naszym Sanktuarium sakrament chrztu jest sprawowany w drugą i czwartą sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 18.00 oraz w drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.30 [zmiana  – począwszy od 1 lipca 2023].

W uzasadnionych wypadkach jest możliwy chrzest w pozostałe soboty i niedziele miesiąca jednak zawsze na mszach świętych o podanych powyżej godzinach. Ze względu na istotowe zjednoczenie sakramentu chrztu z sakramentem Eucharystii nie udzielamy chrztu poza mszą świętą.

  • Dziecko do chrztu należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu, jednak nie później niż na tydzień przed tą datą.
  • Należy przedstawić akt urodzenia dziecka (do wglądu). Jeśli dziecko urodziło się za
    granicą i będzie zarejestrowane w Polsce należy przedstawić polski Akt urodzenia z USC.
  • Należy również podać dane chrzestnych: imię i nazwisko, rok urodzenia i adres zamieszkania.

Jeżeli dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii, to sprawą podstawowej wagi jest otrzymanie zgody na chrzest poza własną parafią. Ważne! Parafią dziecka jest parafia jego ZAMIESZKANIA, a nie administracyjnego zameldowania.

  • Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie to sakramentalnym i nie ciążą na niej kary kościelne. Bez przeszkód mogą przystąpić do spowiedzi i Komunii św.
  • Chrzestni powinni dostarczyć z parafii swojego ZAMIESZKANIA (nieistotne jest administracyjne zameldowanie) zaświadczenie, że są wierzący i praktykujący i mogą być chrzestnymi dziecka.
  • Chrzestni mieszkający na terenie naszej parafii również powinni zgłosić się do naszej kancelarii parafialnej.
  • Rodzice i Chrzestni do chrztu przygotowują się przez sakramentalną spowiedź oraz katechezę przedchrzcielną.

Rodziców i chrzestnych zapraszamy na katechezę przedchrzcielną. Podczas tego jednorazowego spotkania zostanie przekazana podstawowa wiedza dotycząca sakramentu chrztu, płynących z niego przywilejów i zobowiązań oraz omówiona liturgia sakramentu. Katechezy chrzcielne prowadzone są w piątek przed drugą i czwartą niedzielą miesiąca o godz. 19.00 w kancelarii parafialnej.

 

O SAKRAMENCIE ODRODZENIA – ZOBACZ