Msze święte można ofiarować w intencji żywych (np. o Boże błogosławieństwo z okazji imienin, urodzin, rocznicy, prośba o jakąś łaskę) i zmarłych.

Intencje przyjmowane są po Mszach św. w zakrystii naszej Bazyliki w godzinach jej otwarcia, czyli:

  • w dni powszednie: od 6.00 do 8.30 i od 17.30 do 19.00
  • w niedziele i święta: od 6.00 do 15.00 i od 17.30 do 20.00

 

W naszej bazylice są możliwe do zamówienia cztery rodzaje intencji:

    1. indywidualne – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać spośród dostępnych konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.;
    2. zbiorowe – jeden kapłan odprawia jedną Mszę św., składając ją w kilku intencjach. Taka Msza św. sprawowana jest w każdą niedzielę o godz. 9:30, w każdy czwartek o godz. 18:00 (jest mszą wotywną do Matki Bożej Bolesnej) oraz każdego 13-tego dnia miesiąca po różańcu fatimskim o godz. 18:00
    3. intencja gregoriańska –  czyli 30 następujących po sobie Mszy świętych sprawowanych przez kolejne dni miesiąca. Można je ofiarować tylko za jednego zmarłego.
    4. Msze św. „roczne” – odprawiane w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18:00, za zmarłych poleconych naszym modlitwom na kartkach wypominkowych. Cykl roczny trwa od listopada do października następnego roku.
Prośba o intencję

Imię i nazwisko*
Adres e-mail*
Telefon*
Wybierz rodzaj intencji*

Wybierz preferowaną datę (format daty: rok-miesiąc-dzień
Treść intencji*
Ewentualne uwagi* - pole wymagane

Po upewnieniu się, iż we wskazanym terminie możemy odprawić Mszę św., potwierdzimy to w wiadomości zwrotnej i podamy numer konta, na który dokonuje się przelew.

Po co zamawiać Mszę świętą?

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.
Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.
Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.
Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Ile to „kosztuje”?

Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Przeznaczona jest ona na utrzymanie kościoła i osób w nim posługujących, w szczególności kapłana odprawiającego zamawianą Mszę. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję – zgodnie z tradycją powinna być to co najmniej taka suma, która pozwoli na utrzymanie kapłana przez jeden dzień.

 

Intencje mszalne przyjmuje zakrystianin br. Krzysztof Szybiak OP

e-mail: zakrystia.jaroslaw@dominikanie.pl

Telefon do Zakrystii – 16 624 55 48