Msze święte można ofiarować w intencji żywych lub zmarłych.

Msze święte można ofiarować w intencji żywych lub zmarłych np.:
– O błogosławieństwo Boże dla Jana Kowalskiego z okazji imienin, urodzin, rocznicy, czy prośba
o jakąś łaskę…
– Za + Jana w 14 rocznicę śmierci; Za + Jana, Marię i Józefa Kowalskich.

Intencje przyjmowane są po Mszach św. w zakrystii naszej Bazyliki w godzinach jej otwarcia:

w dni powszednie: od 6.00 do 8.30 i od 17.00 do 19.00
w niedziele i święta: od 6.00 do 15.00 i od 17.30 do 20.00

Można zamówić cztery rodzaje intencji:
  1. Indywidualne – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać spośród dostępnych terminów dzień i godzinę odprawienia Mszy św.
  2. Zbiorowe za żywych i zmarłych: w każdą niedzielę o godz. 9:30 (jeden kapłan odprawia Mszę św. w kilku intencjach). W każdy czwartek o godz. 18:00 – Msza św. wotywna do Matki Bożej Bolesnej – (jeden kapłan odprawia Mszę św. w kilku intencjach). Każdego 13-tego dnia miesiąca po różańcu fatimskim o godz. 18:00 (jeden kapłan odprawia Mszę św. w kilku intencjach).
  3. Gregoriańska – 30 Mszy św. indywidualnych sprawowanych przez kolejne 30 dni miesiąca. Można je ofiarować tylko za jednego zmarłego.
  4. Msze św. tzw. „Roczne” – odprawiane w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18:00 – za zmarłych poleconych naszym modlitwom na kartkach wypominkowych.

Cykl roczny trwa od listopada do października następnego roku.

 

Po co zamawiać Mszę świętą?

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.
Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.
Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.
Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Ile to „kosztuje”?

Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Przeznaczona jest ona na utrzymanie kościoła i osób w nim posługujących, w szczególności kapłana odprawiającego zamawianą Mszę. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję – zgodnie z tradycją powinna być to co najmniej taka suma, która pozwoli na utrzymanie kapłana przez jeden dzień.

 

Intencje mszalne przyjmuje zakrystianin br. Krzysztof Szybiak OP