Bracia

Jacek Skupień OP

Przeor, proboszcz, kustosz sanktuarium, prezes Fundacji Hereditas Pro Futuro, opiekun Kręgów Kościoła Domowego, duszpasterz chorych w parafii

w niedzielę najczęściej odprawia Mszę św. o godz. 11:00.

Kontakt

Jakub Markocki OP

Kronikarz konwentu, Asystent III Zakonu Dominikańskiego, Opiekun Arcybractwa Straży Honorowej N.S.P.J.

Numer telefonu: 16 624 55 33

Kontakt

Jan Nowacki OP

Opiekun Żywego Różańca oraz grupy charytatywnej „Bank Otwartych Serc”, jałmużnik, duszpasterz chorych w parafii, opiekun gości klasztoru.

zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 19:15

Numer telefonu: 16 624 55 28

Kontakt

Dominik Zelek OP

Opiekun Apostolstwa dusz czyśćcowych, opiekun wolontariatu niepełnosprawnych, duszpasterz chorych.

Najczęściej w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 6:30

Numer telefonu: 16 624 55 38

Kontakt

Tadeusz Klichowicz OP

Zakrystian większy, radny konwentu. Asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, opiekun wspólnoty „Sychem”, prowadzi katechezy dla dorosłych, duszpasterz chorych w parafii.

W niedzielę najczęściej odprawia Mszę św. o godz. 8:00

Kontakt

Marek Grzelczak OP

Syndyk i radny konwentu, opiekun grupy dyskusyjno-biblijnej „Tymoteusz”, opiekun Bractwa Różanego Wianka oraz Stowarzyszenia „Muzyka Dawna”, duszpasterz chorych w parafii.

Zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 9:30.

Kontakt

Wacław Bury OP

Kapelan Szpitala Psychiatrycznego, infirmarz i bibliotekarz konwentu, opiekun grupy dyskusyjnej „Sykomora”.

W niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 10:00 i 11:00 w kaplicy szpitalnej.

Kontakt

Jacek Dębski OP

Subprzeor, sekretarz kapituły konwentu, wikariusz parafii, opiekun ministrantów, chorążanek i bielanek, odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania, duszpasterz chorych w parafii.

W niedzielę najczęściej odprawia Mszę św. o godz. 14:00

Kontakt

Tomasz Martynelis OP

Wikariusz parafii, prowadzi nauki przedmałżeńskie i nauki dla rodziców przed chrztem dziecka, duszpasterz chorych w parafii.

Najczęściej w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 12:30

Kontakt

Andrzej Drozd OP

Duszpasterz młodzieży szkół średnich „Baszta”, katecheta w OREW, duszpasterz chorych w parafii.

W niedzielę najczęściej odprawia Mszę św. o godz. 18.00

Kontakt