Tymoteusz, którego greckie imię oznacza „tego, kto czci Boga”, był współpracownikiem św. Pawła. W jednym ze swoich listów Apostoł narodów skierował do niego ważne i dla nas słowa: „Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu”.

W tym roku spotykamy się w II i IV piątek miesiąca. Na spotkaniach rozważamy teksty z przyszłej niedzieli: w II piątek tekst ewangelii, zaś w IV piątek tekst psalmu responsoryjnego.
Spotkania odbywają się w bibliotece parafialnej o godz. 19.00.

opiekun:

Paweł Pobuta OP

Tymoteusz na facebooku