EUCHARYSTIA jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa.

Jezus chciał, aby w Eucharystii na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Jest znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. (Katechizm Kościoła Katolickiego)

Do Komunii świętej przystępują dzieci:

  • których Rodzice przedstawią metrykę Chrztu świętego,
  • które uczestniczyły w spotkaniach oraz w niedzielnych Mszach św.
  • uczestniczyły w katechezie szkolnej i zaliczyły katechizm
  • przystąpiły do pierwszej spowiedzi świętej.

Stałym terminem I Komunii świętej w naszej parafii jest druga niedziela maja na Mszy świętej o godz. 11:00.

Obowiązkowe spotkania formacyjne dla rodziców odbywają się w trzeci wtorek miesiąca o godz. 19:00.

Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do przyjęcia Komunii Świętej w naszej parafii jest o. Jacek Skupień OP.

 

O SAKRAMENCIE EUCHARYSTII – ZOBACZ