Duszpasterstwa

przełożona:
Maria Waltoś OPs

asystent fraterni:
Jakub Markocki OP

www.swieccy.dominikanie.pl

opiekun:
Jacek Dębski OP

opiekun
Maciej Niedzielski OP

Opiekun:
Jacek Skupień OP

opiekun:
Paweł Pobuta OP

Kantor:
Piotr Kaplita