Remonty

Trwają prace konserwatorskie barokowej bramy prowadzącej na dziedziniec kościoła. Uzyskaliśmy na ten cel dotację w wysokości 130 tyś. zł od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dofinansowanie 80 tyś. zł od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Tegoroczne zadanie obejmuje konserwację i restaurację tynków elewacji, konserwację gzymsów i sztukaterii oraz konserwację rzeźb i emblematów. Całość inwestycji przekroczy 400 tyś. zł.      
Rozpoczęliśmy III i zarazem ostatni etap remontu dachu nad naszym klasztorem. Kosz tego przedsięwzięcia to kwota to 281 000 zł. Udało się także dokonać remont hallu klasztoru, przenieść kancelarię parafialną na parter, otworzyć pomieszczenie furty oraz wyremontować klatkę schodową klasztoru.