„Bóg, który jest Miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości”.
(Katechizm Kościoła Katolickiego)

W naszym Sanktuarium sakrament małżeństwa jest sprawowany w soboty w godz.: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00Nie sprawujemy sakramentu małżeństwa w piątki, niedziele oraz inne dni świąteczne, gdy jest zachowany niedzielny porządek Mszy świętych.

Rezerwacje terminu ślubu w naszej parafii przyjmujemy od 1 stycznia roku poprzedzającego ślub np. rezerwacje na rok 2021 przyjmujemy od 1 stycznia 2020 roku. Rezerwacje zgłaszamy osobiście w kancelarii parafialnej.

Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa
 • Katechezy przedmałżeńskie
 • Katechezy przedślubne (poradnia)

jest podzielone na dwie części: katechezy przedmałżeńskie i katechezy przedślubne (tzw. poradnia). Aby przyjąć sakrament małżeństwa potrzeba ukończyć obydwie części. Można najpierw ukończyć katechezy przedmałżeńskie, a później w przyszłości katechezy przedślubne lub też uczestniczyć w obydwu częściach równolegle.

Informacja dla par, gdy narzeczona lub narzeczony mieszkają w naszej parafii

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński w naszej Bazylice, w których przynajmniej jedna osoba z narzeczonych fizycznie MIESZKA na terenie naszej parafii (administracyjne zameldowanie jest obojętne) powinny koniecznie na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu osobiście, telefonicznie lub mailowo umówić się na rozmowę i spisanie protokołu z o. Jackiem Skupieniem OP (proboszcz) tel. 16 624 55 21, Wyślij wiadomość lub  o. Jackiem Dębskim OP (wikariusz), tel. 16 624 55 35, Wyślij wiadomość.

Protokoły przedślubne spisujemy poza godzinami urzędowania kancelarii.

Podczas spisywania protokołu przedślubnego należy:

 • Dostarczyć następujące dokumenty:
 1. Dowód osobisty (do wglądu).
 2. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi, data wydania zaświadczenia, nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu) lub Akt Małżeński z USC (jeśli jest już zawarty związek cywilny).
 3. Aktualne świadectwo chrztu (z datą wystawienia maksymalnie sześć miesięcy wcześniej – poświadczenie stanu wolnego).
 4. Świadectwo bierzmowania (bardzo często można je otrzymać wraz ze świadectwem chrztu).
 5. Świadectwo ukończenia katechezy szkolnej z ostatniej klasy (do wglądu).
 6. Zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich.
 7. Zaświadczenie ukończenia katechez przedślubnych.
 8. Imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania świadków.
 • Złożyć ofiarę na rzecz parafii za posługę kancelaryjną, liturgiczną i przygotowanie kościoła.

 


Informacja dla par, gdy narzeczona i narzeczony nie mieszkają w naszej parafii

Aby otrzymać Sakrament Małżeństwa w naszej Bazylice, a żadna ze stron fizycznie nie mieszka na terenie naszej parafii należy:

 • W naszej kancelarii parafialnej zarezerwować termin ślubu – por. informacje wstępne.
 • W parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (do wyboru), spisać PROTOKÓŁ PRZEDŚLUBNY i złożyć ofiarę za posługę kancelaryjną. Ważne! Waszą parafią jest parafia Waszego ZAMIESZKANIA, a nie administracyjnego zameldowania.
 • Z parafii, gdzie spisany był protokół przedślubny uzyskać LICENCJĘ, aby ślub mógł odbyć się w naszym kościele.

Po uzyskaniu LICENCJI należy na ok. TRZY TYGODNIE PRZED ŚLUBEM zgłosić się do naszej kancelarii parafialnej oraz:

 • Przekazać nam otrzymaną LICENCJĘ,
 • Przekazać – jeśli ma to być  małżeństwo konkordatowe – zaświadczenie o stanie wolnym z USC.
 • Złożyć ofiarę na rzecz naszej parafii za posługę, liturgiczną i przygotowanie kościoła.
 • Ustalić szczegóły wystroju kościoła.

W naszej parafii protokół przedślubny jest spisywany wyłącznie wtedy, gdy przynajmniej jedna osoba z narzeczonych fizycznie MIESZKA na terenie naszej parafii.


Uwaga!

Niestety, co jakiś czas na terenie naszego województwa pojawia się szajka złodziei, która specjalizuje się w okradaniu mieszkań nowożeńców w dniu ich ślubu. Warto pomyśleć, jak zabezpieczyć swoje mieszkania, prezenty ślubne i inne cenne przedmioty przed taką kradzieżą.

Druga uwaga dotyczy młodych mężczyzn (nieletnich?), którzy przy wjeździe Młodej Pary na parking przed bazyliką robią pozorną „bramkę”. Osoby te nie mają jakiegokolwiek związku z dominikanami i naszym sanktuarium. Poza tym, zgodnie z tradycją blokowanie przejazdu należało wyłącznie do osób znanym narzeczonym lub ich rodzinom, najczęściej byli to dalsi sąsiedzi i była to pieczołowicie przygotowana inscenizacja. Z relacji narzeczonych wynika, że tzw. „bramka” raczej ma znamiona wymuszenia alkoholu i to w sporej ilości. Zachęcamy do przemyślenia, czy warto tym osobom „ofiarować” alkohol. Na pewno znajdziecie sposób na pozbycie się nieproszonych gości…


 

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ