„Bóg, który jest Miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości”.
(Katechizm Kościoła Katolickiego)

W naszym Sanktuarium sakrament małżeństwa jest sprawowany w soboty w godz.: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00Nie sprawujemy sakramentu małżeństwa w piątki, niedziele oraz inne dni świąteczne, gdy jest zachowany niedzielny porządek Mszy świętych.

Rezerwacje terminu ślubu w naszej parafii przyjmujemy od 1 stycznia roku poprzedzającego ślub np. rezerwacje na rok 2023 przyjmujemy od 1 stycznia 2022 roku. Rezerwacje zgłaszamy osobiście w kancelarii parafialnej.

UWAGA: W związku z trwającymi pracami konserwatorskimi wiosną 2023 i 2024 roku w nawie głównej Bazyliki będą postawione rusztowania. Czas konserwacji polichromii uzależniony będzie od przyznanych dotacji celowych. 

Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa

jest podzielone na dwie części: katechezy przedmałżeńskie i katechezy przedślubne wraz z tzw. poradnią . Aby przyjąć sakrament małżeństwa potrzeba ukończyć obydwie części. Można najpierw ukończyć katechezy przedmałżeńskie, a później w przyszłości katechezy przedślubne lub też uczestniczyć w obydwu częściach równolegle.

Katechezy przedmałżeńskie
to cykl cotygodniowych spotkań, podejmujących dziesięć najważniejszych tematów dotyczących jednej z najważniejszych sfer naszego życia. Sfery odpowiedzialnej za miłość i za przekazywanie życia – za to, co w ludzkim życiu najważniejsze. Będą to spotkania o mężczyznach, o kobietach… i o tym, co dzieje się, kiedy jedno spotyka drugie.

Zapraszamy wszystkich, którzy w dalszej lub bliższej perspektywie myślą o małżeństwie i ukończyli już szesnasty rok życia. Zapraszamy pary lub indywidualnie.

 • roku 2022/23 spotkania będą odbywać się w następujące po sobie wtorki o godz. 18.00 w Białej Kaplicy w dwóch seriach (do wyboru):I seria odbędzie się w terminie: 11 października – 29 listopada 2022 r. (poza 1 listopada)
  II seria odbędzie się w terminie: 14 lutego – 28 marca 2023 r.

Czas trwania spotkań to ok. 2 godz. Prosimy o punktualność.

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje tylko drogą mailową – o. Paweł Pobuta OP. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISY NA KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE

Katechezy przedślubne

są w pewnym sensie kontynuacją katechez przedmałżeńskich i ostatnim etapem przygotowania do małżeństwa. W związku z tym uczestniczą w nim wyłącznie pary narzeczonych.

 • Spotkania odbędą się w niżej podanych terminach o godz. 17.30 w Białej Kaplicy w dwóch seriach (do wyboru):I seria: 25 stycznia i kontynuacja: 15 lutego oraz 29 marca 2023 r.
  II seria: rozpoczęcie: 5 kwietnia i kontynuacja: 10 maja oraz 31 maja 2023 r.

Czas trwania spotkań to ok. 2,5 godziny. Prosimy o punktualność.

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje tylko drogą mailową – o. Paweł Pobuta OP.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. ZAPISY NA KATECHEZY PRZEDŚLUBNE

Informacja dla par, gdy narzeczona lub narzeczony mieszkają w naszej parafii

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński w naszej Bazylice, w których przynajmniej jedna osoba z narzeczonych fizycznie MIESZKA na terenie naszej parafii (administracyjne zameldowanie jest obojętne) powinny koniecznie na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu osobiście, telefonicznie lub mailowo umówić się na rozmowę i spisanie protokołu z jednym z uprawnionych kapłanów:

o. Jacek Skupień OP (proboszcz) tel. 16 624 55 21, Wyślij wiadomość,

o. Jacek Dębski OP (wikariusz), tel. 16 624 55 35, Wyślij wiadomość,

Proszę nie dzwonić pod wskazane numery telefonu w czasie dyżuru kancelarii parafialnej (podany telefon nie jest w kancelarii)

Protokoły przedślubne spisujemy poza godzinami urzędowania kancelarii.

Podczas spisywania protokołu przedślubnego należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty (do wglądu).
 2. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi, data wydania zaświadczenia, nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu) lub Akt Małżeński z USC (jeśli jest już zawarty związek cywilny).
 3. Aktualne świadectwo chrztu (z datą wystawienia maksymalnie sześć miesięcy wcześniej – poświadczenie stanu wolnego).
 4. Świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma informacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu).
 5. Świadectwo ukończenia katechezy szkolnej z ostatniej klasy (do wglądu).
 6. Zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich.
 7. Zaświadczenie ukończenia katechez przedślubnych.
 8. Imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania świadków.
 • Złożyć ofiarę na rzecz parafii za posługę liturgiczną i przygotowanie kościoła.

Aby otrzymać Sakrament Małżeństwa w naszej Bazylice, a żadna ze stron fizycznie nie mieszka na terenie naszej parafii należy:

 • W parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (do wyboru) należy uzyskać pisemną zgodę na sporządzenie dokumentacji i błogosławienie ślubu poza własną parafią.

 

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ