„Bóg, który jest Miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości”.
(Katechizm Kościoła Katolickiego)

W naszym Sanktuarium sakrament małżeństwa jest sprawowany w soboty w godz.: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00Nie sprawujemy sakramentu małżeństwa w piątki, niedziele oraz inne dni świąteczne, gdy jest zachowany niedzielny porządek Mszy świętych.

Rezerwacje terminu ślubu w naszej parafii przyjmujemy od 1 stycznia roku poprzedzającego ślub np. rezerwacje na rok 2021 przyjmujemy od 1 stycznia 2020 roku. Rezerwacje zgłaszamy osobiście w kancelarii parafialnej.

UWAGA: W związku z planowanymi pracami konserwatorskimi wiosną 2021 roku w nawie głównej Bazyliki mogą być postawione rusztowania. Czas konserwacji polichromii uzależniony będzie od przyznanych dotacji celowych. 

Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa
 • Katechezy przedmałżeńskie
 • Katechezy przedślubne (poradnia)

jest podzielone na dwie części: katechezy przedmałżeńskie i katechezy przedślubne wraz z tzw. poradnią . Aby przyjąć sakrament małżeństwa potrzeba ukończyć obydwie części. Można najpierw ukończyć katechezy przedmałżeńskie, a później w przyszłości katechezy przedślubne lub też uczestniczyć w obydwu częściach równolegle.

Informacja dla par, gdy narzeczona lub narzeczony mieszkają w naszej parafii

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński w naszej Bazylice, w których przynajmniej jedna osoba z narzeczonych fizycznie MIESZKA na terenie naszej parafii (administracyjne zameldowanie jest obojętne) powinny koniecznie na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu osobiście, telefonicznie lub mailowo umówić się na rozmowę i spisanie protokołu z jednym z uprawnionych kapłanów:

o. Jacek Skupień OP (proboszcz) tel. 16 624 55 21, Wyślij wiadomość,

o. Jacek Dębski OP (wikariusz), tel. 16 624 55 35, Wyślij wiadomość,

o. Tomasz Martynelis OP (wikariusz), tel. 16 624 55 24, Wyślij wiadomość,

Proszę nie dzwonić pod wskazane numery telefonu w czasie dyżuru kancelarii parafialnej (podany telefon nie jest w kancelarii)

Protokoły przedślubne spisujemy poza godzinami urzędowania kancelarii.

Podczas spisywania protokołu przedślubnego należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty (do wglądu).
 2. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi, data wydania zaświadczenia, nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu) lub Akt Małżeński z USC (jeśli jest już zawarty związek cywilny).
 3. Aktualne świadectwo chrztu (z datą wystawienia maksymalnie sześć miesięcy wcześniej – poświadczenie stanu wolnego).
 4. Świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma informacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu).
 5. Świadectwo ukończenia katechezy szkolnej z ostatniej klasy (do wglądu).
 6. Zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich.
 7. Zaświadczenie ukończenia katechez przedślubnych.
 8. Imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania świadków.
 • Złożyć ofiarę na rzecz parafii za posługę liturgiczną i przygotowanie kościoła.

Aby otrzymać Sakrament Małżeństwa w naszej Bazylice, a żadna ze stron fizycznie nie mieszka na terenie naszej parafii należy:

 • W parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (do wyboru), spisać PROTOKÓŁ PRZEDŚLUBNY
 • Z parafii, gdzie był spisany protokół przedślubny uzyskać LICENCJĘ, aby ślub mógł odbyć się w naszym kościele.

 

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ