„Bóg, który jest Miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości”.
(Katechizm Kościoła Katolickiego)

W naszym Sanktuarium sakrament małżeństwa jest sprawowany w soboty w godz.: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00. W niedziele oraz inne dni, gdy jest zachowany niedzielny porządek Mszy świętych nie błogosławimy związków małżeńskich.

Rezerwacje terminu ślubu w naszej parafii przyjmujemy od 1 stycznia roku poprzedzającego ślub np. rezerwacje na rok 2018 przyjmujemy od 1 stycznia 2017 roku. Rezerwacje zgłaszamy osobiście w kancelarii parafialnej.

Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa

jest podzielone na dwie części: katechezy przedmałżeńskie i katechezy przedślubne (tzw. poradnia). Aby przyjąć sakrament małżeństwa potrzeba ukończyć obydwie części. Można najpierw ukończyć katechezy przedmałżeńskie, a później w przyszłości katechezy przedślubne lub też uczestniczyć w obydwu częściach równolegle.

W naszym klasztorze istnieje również możliwość uczestniczenia w „Rekolekcjach dla zakochanych”, które są warsztatową formą katechez przedmałżeńskich.

Katechezy przedmałżeńskie, przedślubne oraz „Rekolekcje dla zakochanych” przy naszym klasztorze prowadzi o. Paweł Pobuta OP.
Zapisy na kurs odbywają się „online” poprzez wysłanie e-maila z podaniem imion i nazwisk uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny koniecznie na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu osobiście, telefonicznie lub mailowo umówić się na spisanie protokołu z o. Jackiem Skupieniem OP (proboszcz) tel. 16 624 55 21, Wyślij wiadomość lub o. Pawłem Pobutą OP (wikariusz) tel. 16 624 55 32, Wyślij wiadomość. Na spisywanie protokołu przedślubnego należy przynieść następujące dokumenty::

 • dowód osobisty
 • zaświadczenie z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi). Data wydania zaświadczenia, nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu.
 • aktualne świadectwo chrztu (z datą wystawienia maksymalnie trzy miesiące wcześniej)
 • świadectwo bierzmowania (bardzo często można je otrzymać wraz ze świadectwem chrztu)
 • świadectwo ukończenia katechezy szkolnej z ostatniej klasy (do wglądu)
 • zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich
 • zaświadczenie ukończenia katechez przedślubnych
 • dane personalne świadków

Protokoły przedślubne spisujemy poza godzinami urzędowania kancelarii.

 


Informacja dla osób spoza naszej parafii

Drodzy narzeczeni,

Jeśli pragniecie otrzymać Sakrament Małżeństwa w naszej Bazylice, a żadna ze stron nie mieszka na terenie naszej parafii, to sprawą podstawowej wagi jest otrzymanie zgody na ślub poza własną parafią. Ważne! Waszą parafią jest parafia Waszego ZAMIESZKANIA, a nie administracyjnego zameldowania.  Zatem, należy udać się do kancelarii parafialnej w parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (do wyboru) i poprosić o taką zgodę. Po otrzymaniu powyższej zgody, należy jeszcze ustalić z księdzem wydającym ten dokument, w której parafii będą przeprowadzane zasadnicze formalności przedślubne (chodzi głównie o spisanie tzw. protokołu przedślubnego). Mamy dwie możliwości:

Istnieją dwie możliwości:

   1. Wszelkie formalności zostaną załatwione w Waszej parafii – wówczas po ich sfinalizowaniu przekazujecie nam tzw. licencję.
   2. Formalności będą załatwiane u nas – wówczas dostarczacie nam jak najszybciej pisemną zgodę na ich przeprowadzenie w naszym kościele i wszelkie sprawy formalne ustalacie z nami.

Uwaga!

Niestety, co jakiś czas na terenie naszego województwa pojawia się szajka złodziei, która specjalizuje się w okradaniu mieszkań nowożeńców w dniu ich ślubu. Warto pomyśleć, jak zabezpieczyć swoje mieszkania, prezenty ślubne i inne cenne przedmioty przed taką kradzieżą.

Druga uwaga dotyczy młodych mężczyzn (nieletnich?), którzy przy wjeździe Młodej Pary na parking przed bazyliką robią pozorną „bramkę”. Osoby te nie mają jakiegokolwiek związku z dominikanami i naszym sanktuarium. Poza tym, zgodnie z tradycją blokowanie przejazdu należało wyłącznie do osób znanym narzeczonym lub ich rodzinom, najczęściej byli to dalsi sąsiedzi i była to pieczołowicie przygotowana inscenizacja. Z relacji narzeczonych wynika, że tzw. „bramka” raczej ma znamiona wymuszenia alkoholu i to w sporej ilości. Zachęcamy do przemyślenia, czy warto tym osobom „ofiarować” alkohol. Na pewno znajdziecie sposób na pozbycie się nieproszonych gości…


Katechezy przedmałżeńskie
to cykl cotygodniowych spotkań, podejmujących dziesięć najważniejszych tematów dotyczących jednej z najważniejszych sfer naszego życia. Sfery odpowiedzialnej za miłość i za przekazywanie życia – za to, co w ludzkim życiu najważniejsze. Będą to spotkania o mężczyznach, o kobietach… i o tym, co dzieje się, kiedy jedno spotyka drugie.

Zapraszamy wszystkich, którzy w dalszej lub bliższej perspektywie myślą o małżeństwie i ukończyli już szesnasty rok życia. Zapraszamy pary lub indywidualnie.

zapisz się

W roku 2017 i 2018 spotkania będą odbywać się we wtorki o godz. 18.00 w Białej Kaplicy w dwóch seriach:

   • I seria odbędzie się w terminie: 3 października – 14 listopada 2017 r.
   • II seria odbędzie się w terminie: 27 lutego – 10 kwietnia 2018 r.

Czas trwania spotkań to ok. 2 godz. Prosimy o punktualność.


Katechezy przedślubne, tzw. poradnia

 


„Miłość. To napięcie i spełnienie. To głęboka tęsknota i wrogość. To radość i ból. Nie ma jednego bez drugiego. Szczęście jest tylko częścią miłości – oto czego trzeba się nauczyć. Cierpienie także należy do miłości. To jest tajemnica miłości, jej piękno i jej ciężar. Miłość jest uczuciem, którego trzeba się uczyć”. (Walter Trobisch, „Miłości trzeba się uczyć”)

Katechezy przedślubne są w pewnym sensie kontynuacją katechez przedmałżeńskich i ostatnim etapem przygotowania do małżeństwa. W związku z tym uczestniczą w nim wyłącznie pary narzeczonych.

W ramach katechezy przedślubnej narzeczeni uczestniczą w trzech spotkaniach ogólnych tj. w grupie narzeczonych oraz dwóch indywidualnych tj. każda para oddzielnie z doradcą rodzinnym.

Całość przygotowania trwa ok. trzy miesiące (jedno spotkanie ogólne w miesiącu i dwa spotkania indywidualne w ustalonych z doradcą rodzinnym terminach).

zapisz się

W roku 2017 i 2018 roku spotkania będą odbywać się w środy (poza dwoma wyjątkami) o godz. 17.30 w Białej Kaplicy w trzech seriach:

   • I seria: rozpoczęcie: 4 października i kontynuacja: 30 października oraz 6 grudnia 2017 r.
   • II seria: rozpoczęcie: 30 stycznia i kontynuacja: 20 lutego oraz 20 marca 2018 r..
   • III seria: rozpoczęcie: 17 kwietnia i kontynuacja: 8 maja oraz 5 czerwca 2018 r.

Czas trwania spotkań to ok. 2,5 godziny. Prosimy o punktualność.

 

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ