„Bóg, który jest Miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości”.
(Katechizm Kościoła Katolickiego)

W naszym Sanktuarium sakrament małżeństwa jest sprawowany w soboty w godz.: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00Nie sprawujemy sakramentu małżeństwa w piątki, niedziele oraz inne dni świąteczne, gdy jest zachowany niedzielny porządek Mszy świętych.

Rezerwacje terminu ślubu w naszej parafii przyjmujemy od 1 stycznia roku poprzedzającego ślub np. rezerwacje na rok 2024 przyjmujemy od 1 stycznia 2023 roku. Rezerwacje zgłaszamy osobiście w kancelarii parafialnej.

UWAGA: W związku z trwającymi pracami konserwatorskimi wiosną 2023 i 2024 roku w nawie głównej Bazyliki będą postawione rusztowania. Czas konserwacji polichromii uzależniony będzie od przyznanych dotacji celowych. 

Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa

jest podzielone na dwie części: katechezy przedmałżeńskie i katechezy przedślubne wraz z tzw. poradnią . Aby przyjąć sakrament małżeństwa potrzeba ukończyć obydwie części. Można najpierw ukończyć katechezy przedmałżeńskie, a później w przyszłości katechezy przedślubne lub też uczestniczyć w obydwu częściach równolegle.

Katechezy przedmałżeńskie
to cykl cotygodniowych spotkań, podejmujących dziesięć najważniejszych tematów dotyczących jednej z najważniejszych sfer naszego życia. Sfery odpowiedzialnej za miłość i za przekazywanie życia – za to, co w ludzkim życiu najważniejsze. Będą to spotkania o mężczyznach, o kobietach… i o tym, co dzieje się, kiedy jedno spotyka drugie.

Zapraszamy wszystkich, którzy w dalszej lub bliższej perspektywie myślą o małżeństwie i ukończyli już szesnasty rok życia. Zapraszamy pary lub indywidualnie.

 • W roku 2023/24 spotkania będą odbywać się w następujące po sobie wtorki o godz. 18.00 w Białej Kaplicy w terminie: 6 lutego – 19 marca 2024 r.

Czas trwania spotkań to ok. 2 godz. Prosimy o punktualność.

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje tylko drogą mailową – o. Paweł Pobuta OP. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISY NA KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE

Katechezy przedślubne

są w pewnym sensie kontynuacją katechez przedmałżeńskich i ostatnim etapem przygotowania do małżeństwa. W związku z tym uczestniczą w nim wyłącznie pary narzeczonych.

 • W roku 2023/24 spotkania rozpoczną się 7 lutego i kontynuowane będą 6 marca3 kwietnia 2024 r. o godz. 17.30 w Białej Kaplicy.

Czas trwania spotkań to ok. 2,5 godziny. Prosimy o punktualność.

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje tylko drogą mailową – o. Paweł Pobuta OP.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. ZAPISY NA KATECHEZY PRZEDŚLUBNE

Informacja dla par, gdy narzeczona lub narzeczony mieszkają w naszej parafii

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński w naszej Bazylice, w których przynajmniej jedna osoba z narzeczonych fizycznie MIESZKA na terenie naszej parafii (administracyjne zameldowanie jest obojętne) powinny koniecznie na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu osobiście, telefonicznie lub mailowo umówić się na rozmowę i spisanie protokołu z jednym z uprawnionych kapłanów:

o. Jacek Skupień OP (proboszcz) tel. 16 624 55 21, Wyślij wiadomość,

o. Jacek Dębski OP (wikariusz), tel. 16 624 55 35, Wyślij wiadomość, 

o. Mariusz Stopa OP (wikariusz),

Proszę nie dzwonić pod wskazane numery telefonu w czasie dyżuru kancelarii parafialnej (podany telefon nie jest w kancelarii)

Protokoły przedślubne spisujemy poza godzinami urzędowania kancelarii.

Podczas spisywania protokołu przedślubnego należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty (do wglądu).
 2. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi, data wydania zaświadczenia, nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu) lub Akt Małżeński z USC (jeśli jest już zawarty związek cywilny).
 3. Aktualne świadectwo chrztu (z datą wystawienia maksymalnie sześć miesięcy wcześniej – poświadczenie stanu wolnego).
 4. Świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma informacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu).
 5. Świadectwo ukończenia katechezy szkolnej z ostatniej klasy (do wglądu).
 6. Zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich.
 7. Zaświadczenie ukończenia katechez przedślubnych.
 8. Imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania świadków.
 • Złożyć ofiarę na rzecz parafii za posługę liturgiczną i przygotowanie kościoła.

Aby otrzymać Sakrament Małżeństwa w naszej Bazylice, a żadna ze stron fizycznie nie mieszka na terenie naszej parafii należy:

 • W parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (do wyboru) należy uzyskać pisemną zgodę na sporządzenie dokumentacji i błogosławienie ślubu poza własną parafią.

 

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ