„Bóg, który jest Miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości”.
(Katechizm Kościoła Katolickiego)

W naszym Sanktuarium sakrament małżeństwa jest sprawowany w soboty w godz.: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00. W niedziele oraz inne dni, gdy jest zachowany niedzielny porządek Mszy świętych nie błogosławimy związków małżeńskich.

Rezerwacje terminu ślubu w naszej parafii przyjmujemy od 1 stycznia roku poprzedzającego ślub np. rezerwacje na rok 2018 przyjmujemy od 1 stycznia 2017 roku. Rezerwacje zgłaszamy osobiście w kancelarii parafialnej.

Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa
 • Katechezy przedmałżeńskie
 • Katechezy przedślubne (poradnia)

jest podzielone na dwie części: katechezy przedmałżeńskie i katechezy przedślubne (tzw. poradnia). Aby przyjąć sakrament małżeństwa potrzeba ukończyć obydwie części. Można najpierw ukończyć katechezy przedmałżeńskie, a później w przyszłości katechezy przedślubne lub też uczestniczyć w obydwu częściach równolegle.

Katechezy przedmałżeńskie oraz przedślubne przy naszym klasztorze prowadzi o. Paweł Pobuta OP.
Zapisy na kurs odbywają się „online” poprzez wysłanie e-maila z podaniem imion i nazwisk uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja dla par, gdy narzeczona lub narzeczony mieszkają w naszej parafii

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński w naszej Bazylice, w których przynajmniej jedna osoba z narzeczonych fizycznie MIESZKA na terenie naszej parafii (administracyjne zameldowanie jest obojętne) powinny koniecznie na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu osobiście, telefonicznie lub mailowo umówić się na spisanie protokołu z o. Jackiem Skupieniem OP (proboszcz) tel. 16 624 55 21, Wyślij wiadomość lub o. Pawłem Pobutą OP (wikariusz) tel. 16 624 55 32, Wyślij wiadomość.

Protokoły przedślubne spisujemy poza godzinami urzędowania kancelarii.

Podczas spisywania protokołu przedślubnego należy:

 • Dostarczyć następujące dokumenty:
 1. Dowód osobisty (do wglądu).
 2. Zaświadczenie o stanie wolnym z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi). Data wydania zaświadczenia, nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu.
 3. Aktualne świadectwo chrztu (z datą wystawienia maksymalnie sześć miesięcy wcześniej).
 4. Świadectwo bierzmowania (bardzo często można je otrzymać wraz ze świadectwem chrztu).
 5. Świadectwo ukończenia katechezy szkolnej z ostatniej klasy (do wglądu).
 6. Zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich.
 7. Zaświadczenie ukończenia katechez przedślubnych.
 8. Imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania świadków.
 • Złożyć ofiarę na rzecz parafii za posługę kancelaryjną, liturgiczną i przygotowanie kościoła.

Po spisaniu protokołu przedślubnego należy:

 • Skontaktować się z organistą naszej parafii w celu ustalenia repertuaru pieśni, zgłoszenia innych muzyków oraz uregulowania kwestii finansowych.
 • Dane kontaktowe uzyskacie po  spisaniu protokołu w kancelarii parafialnej.

 


Informacja dla par, gdy narzeczona i narzeczony nie mieszkają w naszej parafii

Aby otrzymać Sakrament Małżeństwa w naszej Bazylice, a żadna ze stron fizycznie nie mieszka na terenie naszej parafii należy:

 • W naszej kancelarii parafialnej zarezerwować termin ślubu – por. informacje wstępne.
 • W parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (do wyboru), spisać PROTOKÓŁ PRZEDŚLUBNY i złożyć ofiarę za posługę kancelaryjną. Ważne! Waszą parafią jest parafia Waszego ZAMIESZKANIA, a nie administracyjnego zameldowania.
 • Z parafii, gdzie spisany był protokół przedślubny uzyskać LICENCJĘ, aby ślub mógł odbyć się w naszym kościele.

Po uzyskaniu LICENCJI należy na ok. TRZY TYGODNIE PRZED ŚLUBEM zgłosić się do naszej kancelarii parafialnej oraz:

 • Przekazać nam otrzymaną LICENCJĘ,
 • Przekazać – jeśli ma to być tzw. małżeństwo konkordatowe – zaświadczenie o stanie wolnym z USC.
 • Złożyć ofiarę na rzecz naszej parafii za posługę kancelaryjną, liturgiczną i przygotowanie kościoła.
 • Ustalić szczegóły wystroju kościoła.
 • Uzyskać dane kontaktowe do organisty naszej parafii w celu ustalenia repertuaru pieśni, zgłoszenia innych muzyków oraz uregulowania kwestii finansowych.

W naszej parafii protokół przedślubny jest spisywany wyłącznie wtedy, gdy przynajmniej jedna osoba z narzeczonych fizycznie MIESZKA na terenie naszej parafii.


Uwaga!

Niestety, co jakiś czas na terenie naszego województwa pojawia się szajka złodziei, która specjalizuje się w okradaniu mieszkań nowożeńców w dniu ich ślubu. Warto pomyśleć, jak zabezpieczyć swoje mieszkania, prezenty ślubne i inne cenne przedmioty przed taką kradzieżą.

Druga uwaga dotyczy młodych mężczyzn (nieletnich?), którzy przy wjeździe Młodej Pary na parking przed bazyliką robią pozorną „bramkę”. Osoby te nie mają jakiegokolwiek związku z dominikanami i naszym sanktuarium. Poza tym, zgodnie z tradycją blokowanie przejazdu należało wyłącznie do osób znanym narzeczonym lub ich rodzinom, najczęściej byli to dalsi sąsiedzi i była to pieczołowicie przygotowana inscenizacja. Z relacji narzeczonych wynika, że tzw. „bramka” raczej ma znamiona wymuszenia alkoholu i to w sporej ilości. Zachęcamy do przemyślenia, czy warto tym osobom „ofiarować” alkohol. Na pewno znajdziecie sposób na pozbycie się nieproszonych gości…


Katechezy przedmałżeńskie

to cykl cotygodniowych spotkań, podejmujących dziesięć najważniejszych tematów dotyczących jednej z najważniejszych sfer naszego życia. Sfery odpowiedzialnej za miłość i za przekazywanie życia – za to, co w ludzkim życiu najważniejsze. Będą to spotkania o mężczyznach, o kobietach… i o tym, co dzieje się, kiedy jedno spotyka drugie.

Zapraszamy wszystkich, którzy w dalszej lub bliższej perspektywie myślą o małżeństwie i ukończyli już szesnasty rok życia. Zapraszamy pary lub indywidualnie.

zapisz się

W roku 2018/19 spotkania będą odbywać się we wtorki o godz. 18.00 w Białej Kaplicy w dwóch seriach:

 • I seria odbędzie się w terminie: 2 października – 13 listopada 2018 r.
 • II seria odbędzie się w terminie: 26 lutego – 9 kwietnia 2019 r.

Czas trwania spotkań to ok. 2 godz. Prosimy o punktualność.


Katechezy przedślubne, tzw. poradnia


„Miłość. To napięcie i spełnienie. To głęboka tęsknota i wrogość. To radość i ból. Nie ma jednego bez drugiego. Szczęście jest tylko częścią miłości – oto czego trzeba się nauczyć. Cierpienie także należy do miłości. To jest tajemnica miłości, jej piękno i jej ciężar. Miłość jest uczuciem, którego trzeba się uczyć”. (Walter Trobisch, „Miłości trzeba się uczyć”)

Katechezy przedślubne są w pewnym sensie kontynuacją katechez przedmałżeńskich i ostatnim etapem przygotowania do małżeństwa. W związku z tym uczestniczą w nim wyłącznie pary narzeczonych.

W ramach katechezy przedślubnej narzeczeni uczestniczą w trzech spotkaniach ogólnych tj. w grupie narzeczonych oraz dwóch indywidualnych tj. każda para oddzielnie z doradcą rodzinnym.

Całość przygotowania trwa ok. trzy miesiące (jedno spotkanie ogólne w miesiącu i dwa spotkania indywidualne w ustalonych z doradcą rodzinnym terminach).

zapisz się

W roku 2018/19 roku spotkania będą odbywać się w podanych niżej terminach o godz. 17.30 w Białej Kaplicy w trzech seriach:

 • I seria: rozpoczęcie: 3 października i kontynuacja: 5 listopada oraz 4 grudnia 2018 r.
 • II seria: 29 stycznia i kontynuacja: 25 lutego oraz 25 marca 2019 r.
 • III seria: rozpoczęcie: 1 kwietnia i kontynuacja: 7 maja oraz 4 czerwca 2019 r.

Czas trwania spotkań to ok. 2,5 godziny. Prosimy o punktualność.

 

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ