Spowiedź

Sakrament spowiedzi sprawowany jest w bazylice:

– w niedzielę 15 minut przed mszą św.

– w tygodniu rano podczas mszy św. oraz w godz. 17.00 – 18.00

 

Dyżur spowiedzi

poniedziałek 3.04

6:30 – 7:30      o. Jacek D. (1) , o. Marek K. (2)

7:30 – 8:30      o. Tytus (1) , o. Tadeusz (2)

16:30 – 17:30  o. Marek G. (1) , o. Marek K. (2) , o. Jacek S. (3)

17.30 – 18.30  o. Jakub (1) , o. Jan (2) , o. Paweł (3)

 

wtorek 4.04

6:30 – 7:30      o. Jan (1) , o. Paweł (2)

7:30 – 8:30      o. Marek K. (1) , o. Jakub (2)

16:30 – 17:30  o. Tadeusz (1) , o. Mariusz (2) , o. Jacek D. (3)

17.30 – 18.30  o. Marek G. (1) , o. Tytus (2) , o. Jacek S. (3)

 

środa 5.04

6:30 – 7:30      o. Jan (1), o. Marek K. (2) ,

7:30 – 8:30      o. Paweł (1) , o. Mariusz (2) , o. Marek G. (3)

16:30 – 17:30  o. Marek G. (1) , o. Tytus (2), o. Tadeusz (3)

17.30 – 18.30  o. Marek K. (1) , o. Jakub (2) , o. Jacek S. (3) , o. Jacek D. (4)