Duszpasterstwa

Schola Dominikańska istnieje od kilku lat. Głównym celem grupy jest przygotowanie oprawy liturgicznej na niedzielną Mszę świętą o godz. 19.15. Chcemy piękniej przeżywać to wielkie Spotkanie i pomagać w tym innym uczestnikom liturgii. Poprzez wspólny śpiew, modlitwę, warsztaty czy wreszcie – Eucharystię, pragniemy poszukiwać harmonii, czyli takiego dostrojenia się do częstotliwości Bożej, która sprawi, że zacznie w nas rezonować Duch Boży.

Schola Dominikańska to grupa zamknięta – to znaczy, że można dołączyć do niej jedynie po przesłuchaniach organizowanych dwa razy w roku: jesienią i wiosną.

Aby uczęszczać na próby scholi niekoniecznie trzeba być muzykiem, wystarczy dobry słuch i zapał do pracy. Zapraszamy wszystkich, których śpiew liturgiczny fascynuje lub którzy chcą poznać taką muzykę, a przy okazji zawrzeć nowe znajomości, odnaleźć nowe miejsce w Kościele.

Informacje o przesłuchaniach będą udostępniane na stronie klasztoru, w ogłoszeniach parafialnych i na scholowym FB

Prosta w odmawianiu, a zarazem głęboka w treści rozważania najważniejszych wydarzeń z życia, śmierci i chwały zmartwychwstania Jezusa Chrystusa stała się częścią duchowego dziedzictwa Kościoła. Przy naszej Bazylice gromadzi się 28 Róż Żywego Różańca. Każda Róża składa się z 20 członków. Zadaniem osoby w Róży jest odmówienie jednej dziesiątki różańca w ciągu dnia. W ten sposób w jedności duchowej codziennie odmawiany jest cały różaniec przez każdą Różę.

W pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12.30 jest spotkanie modlitewne – zmiana tajemnic i intencji w których odmawia się różaniec przez cały miesiąc.

Pogotowie Różańcowe

Każdy, kto znajdzie się w jakiejś trudnej sytuacji życiowej i będzie pilnie potrzebował pomocy modlitewnej może zadzwonić lub napisać sms na numer 664 050 167 .

Wśród członków Żywego Różańca, których w naszej parafii jest ok. 600, wiele osób pragnie modlić się w takich intencjach, i w ten sposób nieść innym duchową pomoc. Bezpośrednio można dzwonić w godzinach funkcjonowania furty klasztornej, czyli od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. SMS-y można wysyłać zawsze i o każdej porze.

Mamy nadzieję, że modlitwa różańcowa wielu modlących się doda otuchy wątpiącym, podtrzyma na duchu cierpiących i przyniesie pokój naszym sercom. Ufajmy Maryi, która objawiając się polskim dzieciom w Getrzwałdzie przekazała nam wszystkim najwspanialsze orędzie: „Pragnę, abyście codziennie odmawiali różaniec”. Jest on lekarstwem na wszystkie troski i zmartwienia. Zawsze też miejcie ufność – „Nie smućcie się, bo Ja jestem z wami i Ja zawsze będę z wami”.

Opiekun:

Jan Nowacki OP

Dominikańska strona o różańcu – www.rozaniec.dominikanie.pl

Jesteśmy III gałęzią Zakonu Kaznodziejskiego, pozostając w świecie żyjemy charyzmatem św. Ojca Dominika.

Fraternia w każdą II niedzielę miesiąca spotyka się na spotkaniu formacyjnym w „Białej kaplicy” o godz. 8.00, w czasie którego członkowie fraternii uczestniczą w Eucharystii, odmawiają Liturgią Godzin oraz wysłuchują przygotowanego referatu.

przełożona:

Maria Jedlińska OPs

asystent fraterni:

o. Marek Grzelczak OP

więcej na www.swieccy.dominikanie.pl

Nazwa „chorążanki” pochodzi od funkcji trzymania chorągwi w nabożeństwach maryjnych i procesjach.

opiekun:

Jacek Dębski OP

Zadaniem ministranta jest poznawać liturgię i nią żyć, służyć przy ołtarzu podczas Mszy św. i nabożeństw: – w niedzielę, – raz w tygodniu, – uczestniczyć w zbiórkach ministranckich raz w tygodniu.

Ministrant modli się i pracuje nad swoim charakterem oraz często przyjmuje komunię św. Kocha Boga i dla Jego chwały spełnia wzorowo swoje obowiązki. Jest przykładem dla innych i podobnie jak kapłan, stara się być niejako drugim Chrystusem. Podobnie jak on nosi białą albę, znak czystości i niewinności. . To tylko niektóre punkty wybrane spośród wielu, jakie cechują dobrego ministranta.

www.ministranci.jaroslaw.dominikanie.pl

Opiekun:

Jacek Dębski OP

Straż Honorowa została założona w 1863 r. w klasztorze sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (wizytek) w Bourg-en-Bresse we Francji przez s. Marię od Najświętszego Serca (1825-1903). Członkowie odprawiają godzinę straży przy Sercu Pana Jezusa tak, aby „obstawić” całą dobę.

Wspólnota przy naszej Bazylice animuje adoracje Najświętszego Sakramentu w I czwartki miesiąca. Natomiast w I piątki miesiąca animuje Msze św. o godz. 18:00. Po Mszy spotkanie w sali parafialnej.

Opiekun:

Jakub Markocki OP

Chcemy wychodzić ze swoich schematów, przyzwyczajeń i słabości, aby dzięki łasce Pana stać się dojrzałymi chrześcijanami, którzy potrafią uzasadnić swoją nadzieję.

Wejdź z nami na sykomorę, aby widzieć Jezusa i przyjąć go pod swój dach: do swojego małżeństwa, do rodziny, do swojej pracy i obowiązków…

kiedy? I i III poniedziałek miesiąca, godz. 19.00 biblioteka parafialna
o czym? chrześcijanin a codzienność, ekonomia a wiara, biblia a życie, Jezus a ja
po co? aby dojrzałym być nie tylko w latach, ale i we wierze

Duszpasterz, asystent Oazy Dorosłych
Marek Krysztopik OP

Tymoteusz, którego greckie imię oznacza „tego, kto czci Boga”, był współpracownikiem św. Pawła. W jednym ze swoich listów Apostoł narodów skierował do niego ważne i dla nas słowa: „Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu”.

W tym roku spotykamy się w II i IV piątek miesiąca. Na spotkaniach rozważamy teksty z przyszłej niedzieli: w II piątek tekst ewangelii, zaś w IV piątek tekst psalmu responsoryjnego.
Spotkania odbywają się w bibliotece parafialnej o godz. 19.00.

opiekun:
Marek Grzelczak OP

Tymoteusz na facebooku

Dorobek i doświadczenia obu tych ruchów, jak również nauka Soboru Watykańskiego II o małżeństwie i rodzinie zainspirowały ks. Franciszka Blachnickiego do pracy z rodzinami, do tworzenia ruchu wspólnoty rodzinnej.

DK przyjmuje od Ruchu Światło-Życie – głównie poprzez oazy żywego Kościoła – przede wszystkim wizję Kościoła jako braterskiej wspólnoty (koinonia, communio), realizującej się w znaku małej wspólnoty, dążącej do zrealizowania tej wizji w swojej własnej rodzinie, która powinna stać się małym Kościołem.

W ten sposób rodzina ma stać się żywą komórką w organizmie Kościoła lokalnego (parafii), który z kolei jest znakiem powszechnego Kościoła Chrystusowego. Jako żywa komórka w organizmie wspólnoty Kościoła rodzina służy jego wzrostowi przede wszystkim przez wypełnianie funkcji katechumenatu. W jej łonie bowiem dokonuje się zasadniczo proces wrastania młodych pokoleń we wspólnotę wiary i miłości Kościoła.

Krąg Św. Jacka

Animatorzy: Halina i Jerzy Błotniccy

Opiekun:

Jacek Skupień OP

Członkiem może zostać każdy praktykujący katolik, który pragnie pomagać cierpiącym zmarłym w czyśćcu przez dostępne dla siebie środki jak modlitwę, ofiarę, jałmużnę, dobre uczynki, post.

Każdy poniedziałek jest dniem wzajemnej duchowej i modlitewnej łączności wszystkich członków ADPC oraz Sióstr Wspomożycielek. Jest też dniem szczególnej pamięci o zmarłych.

opiekun:

Dominik Zelek OP

Dzieci uczestniczą we wszystkich spotkaniach wspólnoty poza katechezami, ponieważ to na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za katechizację dzieci. Pomagają im w tym chrzestni. Aby ten cel, jakim jest świętość życia realizować należący do wspólnoty zobowiązują się:

  • codziennie odmawiać jedną godzinę brewiarzową,
  • poznawać Słowo Boże przez osobistą oraz wspólną medytację,
  • adorować Najświętszy Sakrament,
  • starać się, jak to tylko możliwe często w pełni uczestniczyć w Eucharystii oraz tak często jak będzie to potrzebne korzystać z Sakramentu Pokuty.
  • w ustalonym czasie podejmować dzieła pokuty: post, modlitwę i jałmużnę

Wspólnota przynależy do Rodziny Dominikańskiej gromadzącej się przy klasztorze Ojców Dominikanów w Jarosławiu i w ten sposób czerpie z bogactwa tradycji dominikańskiej. Decydując się na życie we wspólnocie przyjmujemy na siebie współodpowiedzialność za jej kształt i rozwój.

Opiekun:
Tadeusz Klichowicz OP

 

Dla dzieci ze świetlicy organizuje kolonie letnie. Organizuje Wigilię dla samotnych, rekolekcje dla rodziców i małżeństw w Wielkim Poście. Stowarzyszenie opiekuje się także świetlicą środowiskową przy naszej parafii.

Opiekun:

Tadeusz Klichowicz OP

Szczegóły wkrótce.