W roku 2020 zostały wykonane dwie inwestycje:

Remont polichromowanego drewnianego XVII wiecznego stropu w Białej Kaplicy

W roku 2020 dokonano wzmocnienia stropu przez podparcie istniejących belek poprzecznych belką konstrukcyjną przebiegającą wzdłuż pomieszczenia. Wykonano rekonstrukcję desek powały oraz rekonstrukcję i konserwację narożnych belek stropowych (wieńcowych). Całość powały wraz z czułkami pomiędzy belkami oraz belką konstrukcyjną zostały scalone kolorystycznie z tłem polichromii belek. Zadanie miało na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie wysokiej klasy XVII wiecznego zabytkowego stropu, jego wyeksponowanie i udostępnienie wraz z salą (tzw. Białą Kaplicą) na cele publiczne.

Koszt całkowity zadania: 142 489,35 zł

Zadanie renowacji i remontu zostało dofinansowane ze środków z budżetu Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w wysokości 100 000, 00 zł oraz ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości 20 000,00 zł. Pozostałą kwotę stanowiły ofiary wiernych. Bóg zapłać.

 

 

Remont XVIII wiecznego muru ogrodzeniowego

W roku 2020 wykonano II etap prac związanych z remontem i konserwacją XVIII wiecznego muru ogrodzeniowego na odcinku pomiędzy bramą barokową a bramą wjazdową. Wykuto i wymieniono zmurszałe cegły na nowe. Całość muru od strony posesji i ulicy Dominikańskiej została poddana konserwacji i otynkowana. Na zwieńczeniu został wykonany wieniec żelbetowy i całość pokryta dachówką ceramiczną.

Koszt całkowity zadania: 324 865,29 zł

Zadanie remontu i konserwacji zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości 50 000,00 zł oraz z Fundacji Hereditas Pro Futuro w wysokości 50 000, 00 zł. Pozostałą kwotę stanowiły ofiary wiernych. Bóg zapłać.