Poniżej fotografie zakończenia renowacji polichromowanych drewnianych belek stropowych odkrytych w Białej Kaplicy. Całość inwestycji wyniosła 202 276,23 PLN

Zadanie renowacji zostało dofinansowane ze środków z budżetu Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w wysokości 100 000, 00 PLN oraz ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości 65 000,00 PLN. Pozostałą kwotę stanowiły ofiary wiernych. Bóg zapłać.

 

 

 

Prace związane z osuszaniem i izolacją fundamentu muru ogrodzeniowego pomiędzy bramą barokową a bramą wjazdową.

Tegoroczne prace związane z naprawą i renowacją murów pochłonęły 228 183,89 PLN

Inwestycja została dofinansowana ze środków z budżetu Gminy Miasta Jarosław w wysokości 25 000,00 PLN oraz z Fundacji „Hereditas pro Futuro” w wysokości 55 000,00 PLN. Pozostałą kwotę stanowiły ofiary wiernych. Bóg zapłać.