Od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dotację w wysokości 200 tys. złotych. Całość ostatniego etapu remontu wyniosła 466 tys.