29 sierpnia – Schola Węgajty – Ludus Danielis – Gra o proroku Danielu

28 sierpnia – Bracia Dominikanie i Schola Cantorum Minorum Chosoviensis – Chorał ze źródeł dominikańskich w ujęciu lateralnym – zobacz zdjęcia