Chorał ze źródeł dominikańskich w ujęciu lateralnym. Fot. Marcin Mituś, Kacper Montusiewicz, Michał Mach, Michał Żołyniak.