Zakres prac objął dach nad gmachem głównym klasztoru i jednym ze skrzydeł bocznych.

  • Dotacja z Urzędu Miasta Jarosławia : 150.000 zł
  • Wartość całego zadania: 754.073,19 zł

Remont dachu nad Klasztorem, który ze względu na bardzo zły stan zachowania grożący poważnymi komplikacjami jest obecnie najpilniejszą sprawą inwestycyjną, z jaką musimy się zmierzyć. Całość remontu dachu został oszacowany przez ekspertów na kwotę blisko 1 900 000 zł. Całkowity koszt remontu dachu uwzględnia różnorodne wymogi konserwatora zabytków, który nakazał wykonanie remontu przy użyciu bardzo konkretnych materiałów. I tak na przykład nie byliśmy w stanie użyć innego materiału do pokrycia dachu jak tylko miedzi, której cena w decydującym stopniu wpłynęła na całkowity koszt remontu, a której użycie zostało nakazane w pozwoleniu na prowadzenie prac remontowych. Z tego też względu postanowiliśmy podzielić pracę na trzy etapy:

1. REMONT KONSERWATORSKI DACHU NAD KLASZTOREM DOMINIKANÓW W JAROSŁAWIU (ETAP I).

A. Dach nad furtą i duszpasterstwem oraz nad Białą Kaplicą – 756 421 zł
To zadanie zostało zrealizowane w tym roku, ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 200 000 zł; Burmistrza Miasta Jarosławia na kwotę 150 000 zł; Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków na kwotę 80 000 zł; Marszałka Województwa Podkarpackiego na kwotę 50 000 zł oraz wielu ludzi, którzy nas wsparli.
B. Główna część klasztoru (realizacja 2014) 848 335,90 zł
C. Część południowo-zachodnia klasztoru (realizacja 2015) – 281 000 zł

2. REMONT POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH KLASZTORU: KUCHNIA, PRALNIA, SUSZARNIA, KRAWCZARNIA ORAZ REMONT CEL GOŚCINNYCH.

Od lat ze wstydem patrzyliśmy na warunki pracy ludzi, których zatrudniamy. Wykonana dwa lata temu izolacja fundamentów klasztoru pozwoliła nam na przeprowadzenie remontu pomieszczeń gospodarczych – miejsca pracy zatrudnianych przez Klasztor pracowników. Pomieszczenia pralni, suszarni i kuchni ze względu na brak izolacji pionowej i poziomej wykazywały duże zawilgocenie ścian, którego skutkiem było pojawienie się pleśni i odpadanie tynków. Remont pomieszczeń gospodarczych obejmował bardzo duży zakres prac, a zatem był remontem kosztownym, za który niestety nie zapłaciliśmy jeszcze w całości wykonawcy (Wykonawca zgodził się poczekać na zapłatę). Pomieszczenia były tak zdewastowane przez postępującą wilgoć, iż wymagały: wykonania nowych wylewek i izolacji ; skucia starych tynków i wykonania tynków konserwatorskich (WTA); wymiany instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz nowego wyposażenia.