Zakres robót stanowił kontynuację zadania z ubiegłego roku i obejmował środkową część dachu klasztoru oraz partię zryzalitowaną od strony zachodniej.

  • Dotacja z Urzędu Miasta Jarosławia: 50.000 zł
  • Wartość całego zadania: 848.336 zł

W mijającym roku udało się nam zrealizować bardzo trudną inwestycję remontową II części dachu nad klasztorem za łączną kwotę 848 336 złotych. Wyzwanie związanie z tym remontem polegało przede wszystkim na trudności w zgromadzeniu wystarczających środków na pokrycie kosztów tej inwestycji.

Po zaakceptowaniu kosztorysu i przyznaniu dotacji przez Ministerstwo Kultury w wysokości 200 000 złotych, okazało się, że inne podmioty z regionu znacznie zmniejszyły swoje dotacje, co w związku z niemożnością rezygnacji Klasztoru z dotacji Ministerstwa postawiło nas w bardzo trudnej sytuacji. Ostatecznie podjęliśmy bardzo trudną decyzję o przeprowadzeniu remontu, który ze względu na naprawdę tragiczny stan dachu był absolutnie niezbędny, a wsparcie pozostałych podmiotów czyli Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Gminy Miasta Jarosław wyniosło odpowiednio 100 000 zł, 70 000 i 50 000 złotych.

Stojąc wobec deficytu 428 335 Klasztor podjął decyzję o zaciągnięciu nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 150 000 złotych u Polskiej Prowincji Dominikanów, która została udzielona na okres 2 lat. Ponadto Parafia przeprowadziła 3 kwesty w mijającym roku dzięki, którym uzyskano kwotę 78 459 złotych. Pozostałą część kwoty Klasztor spłacił z własnych środków. Wszystkim, którzy swoimi modlitwami i ofiarami oraz wszelką pomocą przyczynili się w bardzo dużym stopniu do pozytywnego rozwiązania kwestii remontu, pragniemy z głębi naszych serc bardzo serdecznie i zapewniamy Was o naszej nieustającej modlitwie.