Remont bramy kościelnej

Uzyskaliśmy na ten cel dotację w wysokości 130 tyś. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dofinansowanie 80 tyś. zł od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowane w tym roku zadanie obejmuje konserwację i restaurację tynków elewacji, konserwację gzymsów i sztukaterii oraz konserwację rzeźb i emblematów.