Dyżur duszpasterski

We wtorki i czwartki w godz. 10.00 do 12.00 i od 15.00 do 17.00 można spotkać się na furcie z duszpasterzem w osobistych sprawach lub wyspowiadać się.