Dzieci uczestniczą we wszystkich spotkaniach wspólnoty poza katechezami, ponieważ to na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za katechizację dzieci. Pomagają im w tym chrzestni. Aby ten cel, jakim jest świętość życia realizować należący do wspólnoty zobowiązują się:

  • codziennie odmawiać jedną godzinę brewiarzową,
  • poznawać Słowo Boże przez osobistą oraz wspólną medytację,
  • adorować Najświętszy Sakrament,
  • starać się, jak to tylko możliwe często w pełni uczestniczyć w Eucharystii oraz tak często jak będzie to potrzebne korzystać z Sakramentu Pokuty.
  • w ustalonym czasie podejmować dzieła pokuty: post, modlitwę i jałmużnę

Wspólnota przynależy do Rodziny Dominikańskiej gromadzącej się przy klasztorze Ojców Dominikanów w Jarosławiu i w ten sposób czerpie z bogactwa tradycji dominikańskiej. Decydując się na życie we wspólnocie przyjmujemy na siebie współodpowiedzialność za jej kształt i rozwój.

Opiekun:
Tadeusz Klichowicz OP