Nazwa „chorążanki” pochodzi od funkcji trzymania chorągwi w nabożeństwach maryjnych i procesjach.

opiekun:

Jacek Dębski OP