W 1885 r. bracia Dominikanie z klasztoru jarosławskiego wystawili na cmentarzu miejskim (obecny Stary Cmentarz), wspólny grób zakonny.

Na grobowcu umieszczono piękną kamienną statuą dominikanina, św. Wincentego Ferreriusza, z łacińskim napisem:

HEIC (TUTAJ)
ORDINIS PRAEDICATORUM (BRACIA DOMINIKANIE)
RESURECTIONEM (ZMARTWYCHWSTANIA)
MORTUORUM (UMARŁYCH)
EXPECTANT (OCZEKUJĄ)

Wykaz pochowanych braci dominikanów:

  • o. Wincenty Wrześniak OP, lat 64 + 12.11.1898
  • o. Bernard Filar OP, lat 83 + 17.12.1903
  • o. Pius Mrozicki OP, lat 74 + 17.09.1907
  • br. Józef Kornetka OP, lat 38 +8.02.1930
  • o. Kalikst Świątek OP, ex-prowincjał, lat 48 + 2.02.1936
  • br. Sadok Smoleński OP, lat 81 +2.07.1941
  • o. Kazimierz Twardy OP, lat 30 + 18.12.1942
  • br. Anioł Bryja OP, lat 83 + 7.03.1950
  • br. Piotr Kapron OP, lat 65 + 26.03.1951
  • o. Joachim Nowak OP, lat 58 + 26.04.1957
  • o. Przeor Marek Kras OP, lat 72 + 23.03.1962
  • o. Kajetan Kosiat OP, lat 75 + 15.05.1968
  • br. Mikołaj Kubas OP, lat 63 + 8.07.1973
  • o. Bronisław Pittner OP, lat 68 + 12.09.1979
  • br. Bernard Gerber OP, lat 70 + 4.09.1981
  • o. Dalmacy Kulas OP, lat 75 + 4.06.1985
  • o. Sadok Kolasiński OP, lat 79 + 30.10.1991
  • o. Eugeniusz Gaweł OP, lat 64 + 5.07.1996
  • o. Antoni Liszewski OP, lat 77 + 14.02.2012 Foto z pogrzebu
  • Józef Śliszewicz, domownik klasztoru, lat 97 + 29.12.2012
  • o. Mikołaj Durzyński OP, lat 76 + 30.12.2014 Foto z pogrzebu
  • o. Fabian Józef Michalczewski OP, lat 88 + 22.07.2020
  • o. Teodor Bielecki OP, lat 90 + 26.12.2020


Prosimy o modlitwę za wszystkich zmarłych ojców i braci, którzy pracowali w jarosławskim klasztorze