Zapraszamy na kolejne spotkaniu z cyklu „Naukowy obraz świata a nasza wiara”, które odbędzie się w czwartek 9 lutego o godz. 19.00 w Białej Kaplicy. W pierwszej części spotkania przewidziane jest spojrzenie na list Jana Pawła II do Dyrektora Obserwatorium Watykańskiego (dostępnym na stronie internetowej spotkań), a w drugiej części zostanie poruszona tematyka czasu: niektóre aspekty filozoficzne, teologiczne i naukowe, które będą kontynuowane na kolejnych spotkaniach.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych spotkaniem.