Wspólnota Anonimowych Alkoholików powstała w USA  85 lat  temu. Pewien makler giełdowy z Nowego Jorku, który przestał pić pod koniec 1934 roku, zdał sobie sprawę, że jego starania, by pomóc innym pijącym, pomagają jemu samemu trwać w trzeźwości. W 1935 roku podczas podróży służbowej do miasta Akron zetknął się z pewnym alkoholikiem, z zawodu chirurgiem. Gdy i on odzyskał trzeźwość, obaj zaczęli wyszukiwać innych alkoholików. Zapoczątkowany przez nich ruch rozszerzał się, a swą obecną nazwę zaczerpnął z tytułu książki ,,Anonimowi Alkoholicy” opublikowanej w 1939 roku. AA liczy sobie obecnie ponad 2 miliony członków, spotykających się w ponad 150 000 grup w 170 krajach .

Wspólnota AA w Polsce istnieje  ponad 45 lat . W   Jarosławiu wspólnota AA działa już od ponad 25 lat .

W naszym klasztorze działa dwie grupy AA.

Grupa AA „ALTERNATYWA” powstała w lutym 1998 roku  z inicjatywy Stanisława.

Już ponad 20lat niesie posłanie wszystkim tym którzy chcą zerwać z wyniszczającą chorobą.

W listopadzie 2021 powstała grupa AA „NOWA DROGA” . Obecnie w spotkaniach uczestniczy od 15-40 osób, czasami i więcej. Do obu  grup trafia dużo młodych ludzi którzy borykają się z problemami uzależnienia. Około jednej trzeciej  to kobiety.

                                                                Kim są Anonimowi Alkoholicy ?

                                                                                Preambuła AA
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w  wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

                                                          Kto uczestniczy w  spotkaniach  grup Anonimowych Alkoholików ?

Uczestnicy AA – zarówno mężczyźni, jak i kobiety – są ludźmi, którzy przekonali się i przyznali, że nie panują nad alkoholem. Dowiedzieli się, że muszą żyć bez niego, jeżeli chcą uniknąć katastrofy w życiu naszym i naszych bliskich. Wśród uczestników AA znajdują się ludzie w bardzo różnym wieku, o różnym statusie społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Niektórzy z nas pili przez wiele długich lat, zanim zrozumieli, że nie radzą sobie z alkoholem. Inni mieli na tyle szczęścia, by już w początkach swojej pijackiej kariery zorientować się, że alkohol wymknął im się spod kontroli.  Różnorodne były także skutki ich picia. Wielu z nich zamieniło się w ludzkie wraki, zanim poprosili o pomoc w AA. Niektórzy stracili rodzinę, majątek i godność. Staczali się do rynsztoka w różnych miejscach. Część z nich w kółko lądowała w szpitalu lub powracała za mury więzienia. Dopuszczali się poważnych wykroczeń – przeciw społeczeństwu, przeciw swoim rodzinom i pracodawcom, a nawet przeciw samym sobie.
Ale są wśród nich i tacy, którzy nigdy nie trafili do szpitala czy więzienia ani nie stracili przez picie swojej pracy lub rodziny. W pewnym momencie jednakże dotarli wreszcie do punktu, w którym uświadomili sobie, że alkohol przeszkadza im normalnie żyć. Kiedy zaś odkryli, że nie umieją żyć bez niego, my również poszukali pomocy w AA.

W jaki sposób wstępuje się do AA?
Po prostu przychodząc na mityng grupy AA.  Decyzja o wstąpieniu należy jednak do samego alkoholika. Jedynym warunkiem uczestnictwa w AA jest chęć zaprzestania  picia.
Członkostwo w AA nic nie kosztuje. AA utrzymuje z  dobrowolnych datków – przyjmowanych wyłącznie od członków AA – dzięki którym utrzymują się grupy oraz  pomagają utrzymywać krajowe i międzynarodowe służby AA.

Na podstawie jakiego programu działa wspólnota AA ?

Wspólnota działa na podstawie Dwunastu Kroków AA które są duchowym programem i stosowane jako sposób życia mogą uwolnić nas od obsesji picia i dopomóc cierpiącym, by stali się zdrowymi, szczęśliwymi i pożytecznymi ludzmi. Pracować nad Programem AA to znaczy pracować nad Krokami. Cały program Dwunastu Kroków wymaga stałego i osobistego wysiłku w stosowaniu się do jego zasad i ma na celu zmianę określonych nawyków, utartych schematów myślenia i zmianę dotychczasowego oglądu siebie i świata. Praca nad Krokami pozwala osiągnąć trzeźwość i trwać w niej. Program 12 Kroków Anonimowych Alkoholików znajduje także zastosowanie w codziennym życiu poza Wspólnotą AA – Druga  część Kroku Dwunastego mówi… i stosować te zasady we wszystkich swoich poczynaniach. Wielu ludzi nie będących alkoholikami uważa, że w rezultacie stosowania Dwunastu Kroków zdołali rozwiązać wiele innych problemów życiowych. Dwanaście Kroków to droga do szczęśliwego i wydajnego życia dla wielu ludzi zarówno alkoholików jak i nie alkoholików. http://www.aa.org.pl/12kroków aa /

Natomiast Dwanaście Tradycji odnosi się do życia Wspólnoty AA. Określają one metody za pomocą, których AA utrzymuje jedność wewnętrzną oraz kształtuje swoje stosunki ze światem. Te zasady zostały po raz pierwszy spisane w 1946 roku i od nich w wielkim stopniu zależy przetrwanie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Dwanaście Tradycji ma tę samą wagę i znaczenie dla grupowego przetrwania i harmonii,co Dwanaście Kroków dla trzeźwości i spokoju ducha każdego indywidualnego uczestnika AA.

 http://www.aa.org.pl/12 tradycji aa /

  Jak wyglądają spotkania , kto może  brać w nich udział ?   

Spotkania mają formę mitingu   Celem wszystkich mityngów AA, jak stwierdza Preambuła, jest „dzielenie się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu”. W tym celu grupy AA mają zarówno mityngi otwarte jak i mityngi zamknięte.
Zamknięte mityngi są tylko dla członków AA lub dla tych, którzy mają problem z alkoholem i mają „pragnienie zaprzestania picia”.
Otwarte mityngi są dostępne dla każdego zainteresowanego programem zdrowienia z alkoholizmu Anonimowych Alkoholików. W obu typach mityngów prowadzący AA może poprosić, aby uczestnicy ograniczyli swoje wypowiedzi do spraw dotyczących zdrowienia z alkoholizmu. Otwarte czy zamknięte mityngi grup AA są prowadzone przez uczestników AA, którzy decydują o przebiegu swoich mityngów.

Istnieje również forma mitingu informacyjnego,  ten rodzaj mitingu prowadzony jest z reguły dla profesjonalistów i osób zajmujących się problematyką uzależnień / np. członków Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych/ Jeżeli jest taka potrzeba można się zwrócić do Komisji Informacji Publicznej Intergrupy KRESY  do której należą Jarosławskie grupy AA  i ona wydeleguje  spikerów i oni przedstawią zasady i formy działania AA.

 Kto uczestniczy w spotkaniach AA ??

W naszych spotkaniach biorą udział wszyscy którzy mają problem alkoholowy i chcą trzeźwieć bez patrzenia na to skąd pochodzą , jaki jest ich status społeczny. Każdy członek wspólnoty może uczestniczyć w spotkaniach AA w dowolnym miejscu w kraju i za granicą Jeżeli tylko będzie miał na to ochotę i znajomość języka nie będzie przeszkodą . Polskojęzyczne grupy istnieją również za granicą m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA, Francji.

 AA nie jest wspólnotą religijną

W naszych szeregach są przedstawiciele wszystkich najważniejszych wyznań, a wielu przywódców religijnych popierało i wspiera rozwój naszej wspólnoty. Ale są także pośród nas ateiści i agnostycy. Przypisanie do jakiejś konkretnej, uznanej religii nie jest bowiem warunkiem uczestnictwa

 AA  nie jest powiązane z  innymi organizacjami.
Ale wspiera inne działania na rzecz pomocy alkoholikom. Współpracujemy, ale nigdy z nikim się nie łączymy

Dlaczego Anonimowi Alkoholicy są anonimowi ?
Anonimowość jest duchową podstawą wspólnoty AA. To przypomina wspólnocie, aby kierowała się raczej zasadami, niż osobistymi ambicjami. Jest społecznością ludzi równych. Dąży do tego, aby poznany był nasz program zdrowienia, a nie osoby, które w nim uczestniczą. Anonimowość w środkach masowego przekazu jest gwarancją bezpieczeństwa dla wszystkich członków AA, a szczególnie dla nowo przybyłych, że ich członkostwo w AA nie będzie ujawnione.

MASZ PROBLEM AA MOŻE CI POMÓC !

 MITINGI  AA  w  JAROSŁAWIU

  1. Grupa „ISKRA”- wtorek godz- 18.00. sobota – godz.18.00  Sala Parafialna klasztor oo. Franciszkanów Na każdym pierwszym spotkaniu w miesiącu  odbywa się miting otwarty
  2. Grupa „RAZEM”- środa –  godz 18.00. sobota – godz.18.00  Oddział Zamknięty Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Jarosławiu
  3. Grupa„ALTERNATYWA”-czwartek-godz.18.30.  Na każdym pierwszym spotkaniu w miesiącu  odbywa się miting otwarty sala parafialna/dawne przedszkole/   klasztor oo. Dominikanów  Jarosław ul. Dominikańska 25
  4. Grupa „ALBERT”- piątek- godz.18.00. Opactwo Benedyktyńskie . Na każdym pierwszym spotkaniu w miesiącu  odbywa się miting otwarty
  5. Grupa „NOWA DROGA”- niedziela godz.17.00 -wszystkie mitingi otwarte – sala parafialna/dawne przedszkole/   klasztor oo. Dominikanów  Jarosław ul. Dominikańska 25