Przez cały listopad można uzyskać odpust za nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolnej modlitwy w intencjach Ojca św. Od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny. W pozostałe dni listopada cząstkowy.