W związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa, patrona kierowców w  niedzielę 24 lipca po mszach św. odbędzie się błogosławieństwo kierowców oraz poświęcenie pojazdów na parkingu przy ul. Dominikańskiej i Cegielnianej. Zbierane przy tej okazji ofiary przeznaczone są na zakup środków transportu dla misjonarzy.