W tym roku parafialna procesja na Boże Ciało odbędzie się w niedzielę 19 czerwca i przejdzie ulicami: Jana Pawła II, Szczytniańską, Danilewicza, Grochowską i zakończy się przy kaplicy Studzienki przy ul. Cegielnianej. Mieszkańców prosimy o przygotowanie ołtarzy, które będą rozmieszczone: pierwszy na ul. Szczytniańskiej, drugi na ul. Danilewicza,  trzeci na ul. Grochowskiej i czwarty przy kaplicy Studzienki, gdzie nastąpi zakończenie procesji.