„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Mateusza 2,1–12. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez Radę Kościołów Bliskiego Wschodu.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

  • Dzień 1:Podnieś nas i przyciągnij do swojego wspaniałego światła
  • Dzień 2:Pokorne przywództwo burzy mury i buduje z miłością
  • Dzień 3:Obecność Chrystusa przewraca świat do góry nogami
  • Dzień 4:Choć mali i cierpiący, niczego nam nie brakuje
  • Dzień 5:Prowadzeni przez jedynego Pana
  • Dzień 6:Zgromadzeni w uwielbieniu wokół Jedynego Pana
  • Dzień 7:Dary wspólnoty
  • Dzień 8:Ponad znanymi drogami podziału do Bożych nowych ścieżek