Katechezy będą prowadzone we wtorki o godz. 18.00 w Białej Kaplicy klasztoru.

Katechezy przedmałżeńskie
to cykl cotygodniowych spotkań, podejmujących dziesięć najważniejszych tematów dotyczących jednej z najważniejszych sfer naszego życia. Sfery odpowiedzialnej za miłość i za przekazywanie życia – za to, co w ludzkim życiu najważniejsze. Będą to spotkania o mężczyznach, o kobietach… i o tym, co dzieje się, kiedy jedno spotyka drugie.

Zapraszamy wszystkich, którzy w dalszej lub bliższej perspektywie myślą o małżeństwie i ukończyli już szesnasty rok życia. Zapraszamy pary lub indywidualnie.

W roku 2021/22 spotkania będą odbywać się we wtorki o godz. 18.00 w Białej Kaplicy w dwóch seriach:

  • I seria odbyła się jesienią 2021 r.
  • II seria odbędzie się w terminie: 22 lutego – 5 kwietnia 2022 r.

Czas trwania spotkań to ok. 2 godz. Prosimy o punktualność.

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje tylko drogą mailową – o. Paweł Pobuta OP. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Niestety, ze względu na stan epidemii zastrzegamy sobie prawo zmiany terminów i formy lub nawet odwołania Katechez przedmałżeńskich. ZAPISY NA KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE

Katechezy przedślubne

są w pewnym sensie kontynuacją katechez przedmałżeńskich i ostatnim etapem przygotowania do małżeństwa. W związku z tym uczestniczą w nim wyłącznie pary narzeczonych.

Spotkania będą odbywać się w podanych niżej terminach o godz. 17.30 w Białej Kaplicy w trzech seriach:

  • I seria: odbyła się jesienią 2021 r.
  • II seria: 26 stycznia i kontynuacja: 23 lutego oraz 30 marca 2022 r.
  • III seria: rozpoczęcie: 6 kwietnia i kontynuacja: 4 maja oraz 1 czerwca 2022 r.

Czas trwania spotkań to ok. 2,5 godziny. Prosimy o punktualność.

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje tylko drogą mailową – o. Paweł Pobuta OP.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. ZAPISY NA KATECHEZY PRZEDŚLUBNE

Niestety, ze względu na stan epidemii zastrzegamy sobie prawo zmiany terminów i formy lub nawet odwołania Katechez przedślubnych.