Za udział w tych nabożeństwach można otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.