W dniu 26 grudnia zmarł w klasztorze w Jarosławiu w wieku 90 lat o. Teodor Bielecki OP. Urodził się 12 lutego 1930 roku w Cieszacinie Wielkim niedaleko Jarosławia.  Pierwszą profesję złożył 4 sierpnia 1949 roku, a śluby wieczyste 23 września 1953 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 grudnia 1957 roku.

Pracował w klasztorach w Prudniku, Gdańsku, Tarnobrzegu, Korbielowie, Krakowie i Jarosławiu. W naszym jarosławskim klasztorze mieszkał i pracował dwukrotnie. Pierwszy raz w latach sześćdziesiątych, a powtórnie od 1988 roku nieprzerwanie do chwili obecnej. W Jarosławiu między innymi pełnił ofiarnie posługę katechety, kapelana harcerzy i duszpasterza pszczelarzy. W pamięci wychowanków zarówno młodszych jak i tych starszych zapisał się jako bardzo pogodny człowiek i życzliwy duszpasterz. Pomimo upływu lat nieustannie pozostawał młody duchem, dlatego nawet młodzież – harcerze chętnie Go słuchali.

Pogrzeb śp. o. Teodora Romana Bieleckiego odbył się 29 grudnia 2020 roku. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Stanisław Jamrozek, a homilię wygłosił o. Jan Nowacki OP. Pomimo pandemii na drogę ostatniego pożegnania przybyli Bracia dominikanie z klasztorów z Rzeszowa, Borku Starego, Tarnobrzega, Krakowa, Jamnej oraz kapłani diecezjalni.

Ponadto w pogrzebie uczestniczyła rodzina zmarłego, Koło Jarosławskiego Związku Pszczelarzy, Harcerze ZHR oraz wierni, którym posługiwał w jarosławskiej bazylice.

W ostatnim pożegnaniu słowo do zebranych skierował delegat Ojca Prowincjała o.Marek Pieńkowski OP, ks. Piotr Krzych, diecezjalny duszpasterz harcerzy, ks. Józef Stanowski w imieniu księży rodaków pochodzących z parafii Cieszacin Wielki oraz o. Przeor klasztoru Jacek Skupień OP.

Trumnę z ciałem zmarłego odprowadzono na Stary Cmentarz i przy śpiewie Salve Regina złożono do zakonnego grobowca.

Niech odpoczywa w pokoju.