W związku z kolejnymi wprowadzonymi obostrzeniami w naszej bazylice w liturgii może uczestniczyć 70 osób z zachowaniem obowiązujących przepisów: odstępu między osobami,  zakryciu twarzy i nosa maseczką oraz dezynfekcji rąk.

Osoby, które uczestniczyły duchowo w mszy św. za pośrednictwem mediów i mają pragnienie przyjęcia Komunii św. informujemy, że mogą to uczynić w niedzielę poza mszą św. od godz. 15:00 do 17:00 w bazylice prosząc dyżurującego kapłana.