W związku z sytuacją pandemii uroczystość odbędzie się w małych grupach czyli  klasami. Każda klasa ze swoimi rodzicami jednego dnia będzie uczestniczyć w mszy św. podczas której dzieci przystąpią do Komunii św.

Terminy uzgodnione z rodzicami:

14 czerwca godz. 11:00 – klasa 3 c,  SP 4,

12 lipca godz. 11:00 – klasa 3 a, SP 4,

18 lipca godz. 11:00 – grupa ze Szkoły Sióstr Niepokalanek,

18 lipca godz. 13:00 – klasa 3 a, SP 2,

19 lipca godz. 11:00 – klasa 3 b, SP 2,

26 lipca godz. 11:00 – klasa 3 b, SP 4,

Każda grupa będzie osobno  przygotowywać się do spowiedzi i przeżycia uroczystości.

Ponieważ sytuacja związana z pandemią jest niestabilna nasze wspólnie podjęte ustalenia mogą w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia również ulec zmianie.