W związku z zarządzeniem Metropolity Przemyskiego Arcybiskupa Adama Szala wydanym w dniu 25 marca obowiązują dodatkowe ustalenia duszpasterskie dla wiernych korzystających z naszej posługi duszpasterskiej w Sanktuarium i Parafii Matki Bożej Bolesnej:

Msza Święta

 • W związku z epidemią i udzieloną dyspensą od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. aż do odwołania zachęcamy wszystkich do pozostania w swoich domach oraz przeżywania Eucharystii w duchowej jedności z Kościołem za pośrednictwem mediów.
 • Od poniedziałku do soboty w mszach św. o godz. 6.30 i 7.00 będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby, które zamówiły intencję (do 5 osób).
 • W mszach św. odprawianych o godz. 8.00 i godz. 18.00 kiedy są trzy intencje (uczestniczyć może tylko po jednej osobie z każdej zamówionej intencji).
 • W niedzielę podczas wszystkich mszy św. będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby, które zamówiły intencję (do 5 osób).
 • Msze św. z intencjami zbiorowymi (w czwartek o godz. 18.00, w niedzielę o godz. 9.30) będą odprawiane bez udziału wiernych.
 • Osoby, które zamówiły intencję i chcą uczestniczyć w mszy św. powinny wejść do klasztoru 10 minut przed mszą św. i czekać w holu koło furty na wprowadzenie do bazyliki.

Sakrament Komunii św.

Osoby zdrowe w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu ciężkiego) które mają głębokie pragnienie przyjęcia Komunii św. informujemy, że mogą to uczynić poza mszą św. w bazylice prosząc dyżurującego kapłana

 • W niedzielę w godz. 15.00 – 17.00
 • W tygodniu od poniedziałku do soboty w godz. 9.00 – 12.00 oraz 14.00 – 17.00.

Nabożeństwa

 • Nie będzie nabożeństw: Różańca, Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej.
 • Nie będzie nabożeństwa w pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca.

Sakrament Spowiedzi

 • Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W kościele  nie będzie spowiedzi w zwyczajnej formie przy konfesjonale. Osoby praktykujące comiesięczną spowiedź oraz osoby w podeszłym wieku zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452).
 • W obecnym czasie możliwa jest spowiedź po wcześniejszym umówieniu na konkretny dzień i godzinę dzwoniąc pod numer telefonu: 664 050 167 ; zapisy prowadzone są wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 14.00. Należy pamiętać, że spowiedź może odbywać się tylko przy użyciu maseczki ochronnej. W razie potrzeby udostępnimy penitentom maseczki ochronne.

Bazylika będzie otwarta na prywatną modlitwę:

 • W dni powszednie w godz. 9.00 – 17.00
 • W niedzielę w godz. 15.00 – 17.00

Komunia św. chorych w domu

Posługa sakramentalna spowiedzi i Komunii św. osób chorych i w podesz­łym wieku w domach zostaje ograniczona do wypadków niebezpieczeństwa śmierci.

Pierwsza Komunia św. dzieci

Uroczystość Pierwszej Komunii św. zostaje odwołana. Nowy termin zostanie ustalony dopiero po rozpoczęciu nauki w szkole.

Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do powyższych zarządzeń.

Wobec zaistniałych okoliczności zachęcamy do duchowej jedności. Nasza dominikańska wspólnota codziennie gromadzi się na wspólnej modlitwie, a wieczorem na Adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 20.30 do 21.00. Szczególnie w tym czasie zapraszamy do trwania w jedności modlitewnej w Waszych rodzinach.

Bracia dominikanie