W związku z epidemią i udzieloną dyspensą od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. zachęcamy wszystkich do pozostania w swoich domach oraz przeżywania Eucharystii w duchowej jedności z Kościołem za pośrednictwem mediów.

Osoby zdrowe, które mają głębokie pragnienie przyjęcia Komunii św. informujemy, że mogą to uczynić w niedzielę poza mszą św. od godz. 15.00 do 17.00 w bazylice prosząc dyżurującego kapłana.

Nasza dominikańska wspólnota codziennie gromadzi się na wspólnej modlitwie, a wieczorem na Adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 20.30 do 21.00. Szczególnie w tym czasie zapraszamy do trwania w jedności modlitewnej w Waszych rodzinach.

Bracia dominikanie