1. W związku z pandemią i udzieloną dyspensą od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. zachęcamy wszystkich do pozostania w swoich domach oraz przeżywania Eucharystii w duchowej jedności z Kościołem za pośrednictwem mediów.

W niedzielę 29 marca o godz. 14.00 dzięki uprzejmości telewizji internetowej „Twoja TV” odbędzie się na żywo transmisja mszy św. z naszego sanktuarium.

2. W tym miesiącu w kościele nie będzie nabożeństwa pierwszego piątku i pierwszej soboty.

3. Osoby zdrowe w stanie łaski uświęcającej które mają głębokie pragnienie przyjęcia Komunii św. informujemy, że mogą to uczynić w niedzielę poza mszą św. od godz. 15.00 do 17.00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 9.00 – 12.00 oraz w godz. 14.00 – 17.00 w bazylice prosząc dyżurującego kapłana.

4. Sakrament Spowiedzi będzie sprawowany jedynie przy wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 664 050 167. Pod wskazany telefon można dzwonić wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Należy pamiętać, że spowiedź może się odbywać w maseczce ochronnej. W razie potrzeby dysponujemy bawełnianymi maseczkami.

5. Informujemy osoby pozostające w domach, że na stronie internetowej naszego klasztoru zamieszczone są nagrania tutejszych Gorzkich Żali z bazyliki oraz aktualizowane kazania pasyjne. W ten sposób zapraszamy do wspólnej modlitwy w każdą niedzielę Wielkiego Postu.

6. Wielkanocne baranki i paschaliki „Caritas” są do nabycia w zakrystii. Również w zakrystii można nabyć wodę święconą.

7. Wszystkich, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym zachęcamy do przekazania 1 % swojego podatku na rzecz Fundacji „Hereditas Pro Futuro”, która wspiera prace remontowe przy naszej Bazylice.  Nazwa fundacji oraz numer KRS potrzebny do wypełnienia PITu:

Fundacja Hereditas Pro Futuro

KRS 0000 226 435