1. W związku z epidemią i udzieloną dyspensą od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. zachęcamy wszystkich do pozostania w swoich domach oraz przeżywania Eucharystii w duchowej jedności z Kościołem za pośrednictwem mediów.

Osoby zdrowe, które mają głębokie pragnienie przyjęcia Komunii św. informujemy, że mogą to uczynić w niedzielę poza mszą św. od godz. 15.00 do 17.00 w bazylice prosząc dyżurującego kapłana.

2. Informujemy osoby pozostające w domach, że na stronie internetowej naszego klasztoru zamieszczone są nagrania tutejszych Gorzkich Żali z bazyliki oraz aktualizowane kazania pasyjne. W ten sposób zapraszamy do wspólnej modlitwy w każdą niedzielę Wielkiego Postu

W niedzielę 22 marca dzięki uprzejmości telewizji internetowej „Twoja TV” odbędzie się na żywo transmisja mszy św. o godz. 14.00 z naszego sanktuarium.

3. Wielkanocne baranki i paschaliki „Caritas” są do nabycia w zakrystii.

4. W środę 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dzień modlitwy o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. W związku z nowymi ograniczeniami w ilości wiernych podczas zgromadzeń liturgiczny zawieszamy publiczne odprawianie mszy św. i nabożeństw.

5. Wszystkich, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym zachęcamy do przekazania 1 % swego podatku na rzecz Fundacji „Hereditas Pro Futuro”, która wspiera prace remontowe przy naszej Bazylice.  Nazwa fundacji oraz numer KRS potrzebny do wypełnienia PITu:

Fundacja Hereditas Pro Futuro

KRS 0000 226 435