1. Po Mszy św. o godz. 14 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

2. Tematem środowej katechezy dla dorosłych będzie: „Czcij swego ojca i matkę swoją”. Na spotkanie zapraszamy po wieczornej mszy świętej do atrium klasztoru.

3. Spotkanie rodziców, których dzieci przygotowują się do I Komunii św. odbędzie się we wtorek 18 lutego o godz. 19.00 w kościele, natomiast  spotkanie dzieci w sobotę 22 lutego o godz. 9.00.

4. W najbliższy piątek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00. Modlić się będziemy w intencji świętości kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Od godz. 20.00 modlitwę uwielbienia będzie animować Wspólnota „Sychem”.

5. W sobotę przypada w Kościele Święto Katedry św. Piotra Apostoła. Pamiętajmy w naszej modlitwie o Papieżu Franciszku, następcę św. Piotra.

6. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Czterdziestogodzinne Nabożeństwo Eucharystyczne przygotowujące do Wielkiego Postu. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od godz.15.00 do 18.00.

7. Schola rozpoczyna spotkania przygotowujące Triduum Paschalne. W związku z tym zapraszamy osoby, które chcą włączyć się w przygotowanie liturgii świątecznej na próby w środy o godz. 19.00 do biblioteki.

8. Wszystkich, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym zachęcamy do przekazania 1 % swego podatku na rzecz Fundacji „Hereditas Pro Futuro”, która wspiera prace remontowe przy naszej Bazylice.  Nazwa fundacji oraz numer KRS potrzebny do wypełnienia PITu dostępne są na stronie internetowej klasztoru oraz na tablicy ogłoszeń.

9. Wolontariusze diecezjalnego „Radia Fara” w przyszłą niedzielę będą kwestować proszą o datki na utrzymanie rozgłośni.

19. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarosławiu zaprasza rodziców oraz dzieci, które od września rozpoczną naukę w klasie 1 lub zerówce, na Dzień Otwarty, który odbędzie się w niedzielę 16 lutego w godz. 12.00 – 16.00. Szczegóły na plakatach.