Tematem kolejnej katechezy dla dorosłych będzie: „Czcij swego ojca i matkę swoją”. Na spotkanie zapraszamy już dziś po wieczornej mszy św. do atrium klasztoru.

Szczegółowe informacje i tematy kolejnych katechez: http://bit.ly/39zhWdb