Tematem kolejnej katechezy dla dorosłych będzie: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Na spotkanie zapraszamy w środę 12 lutego po wieczornej mszy św. do atrium klasztoru