1. Przeżywamy Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan, który zakończy się w sobotę 25 stycznia świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

2. Tematem środowej katechezy dla dorosłych będzie: Prawo Boże. Na spotkanie zapraszamy po wieczornej mszy do atrium klasztoru.

3. Wszystkich, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym zachęcamy do przekazania 1 % swego podatku na rzecz Fundacji „Hereditas Pro Futuro”, która wspiera prace remontowe przy naszej Bazylice.  Nazwa fundacji oraz numer KRS potrzebny do wypełnienia PITu dostępne są na stronie internetowej klasztoru oraz na tablicy ogłoszeń.

4. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu zaprasza członków na spotkanie opłatkowe we wtorek 21 stycznia. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00 w Kolegiacie.

5. Wszystkim wypoczywającym na feriach życzymy dobrego wypoczynku.