Katechezy odbywają się co tydzień w kolejne środy w atrium klasztoru ok godz. 18:40 po wieczornej mszy świętej.

Katechezy prowadzi o. Tadeusz Klichowicz OP.

Tematy najbliższych spotkań

Przy poszczególnych tematach zostały podane w nawiasach odnośniki do Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz dopisane kursywą proponowane zagadnienia do rozmowy.

Tematy przed nami

1. Liturgia sakramentów (1066-1209)
Dlaczego sakramenty „obrastają” w liturgię?

2. Sakrament chrztu (1210-1284)
Czy chrzest jest konieczny do zbawienia?

3. Sakrament bierzmowania (1285-1321)
Czy bierzmowanie może uczynić człowieka dojrzałym?

4. Sakrament Eucharystii (1322-1419)
Pamiątka Ofiary czy prawdziwa obecność?

5. Sakrament pokuty i pojednania
(1420-1498)
Czy konieczna jest spowiedź „uszna”?

6. Sakrament chorych (1499-1532)
Sakrament dla chorych czy dla umierających?

7. Sakrament święceń (1533-1600)
Czy kobieta może być kapłanem?

8. Sakrament małżeństwa (1601-1666)
Dlaczego nierozerwalność małżeństwa?

9. Powołanie do szczęścia (1699-1729)
Co znaczy być szczęśliwym?

10. Wartość moralna czynu ludzkiego
(1730-1775)
Czy wartość moralna czynu może być subiektywna?

11. Sumienie (1776-1802)
Czy sumienie może nas oszukać?

12. Cnoty, czyli powszechne dobro (1803-1845)
Czy po grzechu można się pozbierać?

13. Grzech i miłosierdzie (1846-1876)
Jak wygrać sytuację grzechu?

14. Wspólnota ludzka (1877-1947)
Czy każda władza pochodzi od Boga?

15. Prawo Boże i łaska (1949-2051)
Czy miłosierdzie Boże zwalnia z przestrzegania prawa?

16. „Nie będziesz miał cudzych bogów przede
Mną” (2084-2141)
Co w życiu naprawdę się liczy?
17. „Nie będziesz brał imienia Pana Boga
twego nadaremno” (2142-2167)
Co znaczy nazywać się chrześcijaninem?

18. „Pamiętaj, abyś dzień święty
święcił” (2168-2195)
Czym jest dla mnie święto?

19. „Czcij swego ojca i matkę
swoją” (2196-2257)

Czy oddawanie czci rodzicom wymaga
posłuszeństwa?

20. „Nie zabijaj” (2258-2330)
Czy „nie zabijaj” jest nakazem absolutnym?

21. „Nie cudzołóż” (2331-2400)
Czy dotyczy to tylko zdrady fizycznej?

22. „Nie kradnij” (2401-2463)
Czy w sytuacjach skrajnych możemy okradać bogatych?

23. „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw
bliźniemu swemu” (2464-2513)
Czy można kłamać dla zachowania dobrego
imienia?

24. „Nie pożądaj żony bliźniego
twego” (2514-2533)
Czy pożądanie kogoś może doprowadzić do
nerwicy?

25. „Nie pożądaj żadnej rzeczy
bliźniego” (2534-2557)
Jak budować hierarchię wartości?

26. Objawienie modlitwy (2558-2649)
Jak Pan Bóg uczy nas się modlić?

27. Tradycja modlitwy (2650-2696)
Czego uczą nas słudzy modlitwy?

28. Formy modlitwy (2697-2758)
Pacierz, kontemplacje, czy modlitwa spontaniczna?

29. Ojcze nasz – streszczenie Objawienia
(2759-2802)
Czego dowiadujemy się o sobie odmawiając Modlitwę Pańską?

30. Ojcze nasz – siedem próśb (2803-2865)
O co mamy prosić Pana Boga?