Zapraszamy do wspólnej modlitwy w miesiącu poświęconym Najświętszej Maryi Pannie.