Spotkania będą rozpoczynać się Mszą św. o godz. 18.00 w kościele.

Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest o. Jacek Dębski OP.