Prezentujemy zdjęcia z wykonanych prac remontowych wokół Bazyliki i klasztoru oraz remontu bramy kościelnej.

Fot. Tobiasz Nogaj